Projekt ustawy liberalizującej przepisy budowlane i pozwalającej na budowę domów do 70 mkw. bez pozwolenia na budowę i prowadzenia dziennika budowy wraca do komisji. Wśród zgłoszonych w II czytaniu poprawek jest propozycja Konfederacji, zwiększenia do 100 mkw. limitu na dom bez formalności.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który po II czytaniu w czwartek, odesłano do połączonych sejmowych Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia zgłoszonych przed posłów opozycji poprawek.

Wśród nich, znalazła się propozycja Konfederacji, zakładająca zwiększenie do 100 mkw. limitu na dom bez formalności. Jak argumentował poseł Dobromir Sośnierz, dom bez zezwolenia to dobre rozwiązanie, które ułatwi życie Polakom, więc nie ma powodu ograniczać jego wielkość do 70 mkw.

Poseł Wiesław Szczepański (Lewica) wskazał, że wbrew deklaracjom wnioskodawców, projekt jest prostą drogą do nadużywania jej przez deweloperów, bo umożliwia zbudowanie kilku domów bez formalności na jednej działce. Przedstawiciel klubu Lewicy zgłosił kilka poprawek, zaznaczając, że spodziewa się, iż nie zostaną one uwzględnione, wówczas Lewica nie poprze tego projektu. Podobną deklarację wraz z poprawkami do projektu złożył podczas debaty przedstawiciel Koalicji Polskiej poseł Jacek Tomczak

Natomiast w imieniu Koalicji Obywatelskiej poseł Małgorzata Chmiel złożyła wniosek o odrzucenie projektu w całości w drugim czytaniu.

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, odpowiadając na pytania i wątpliwości posłów, podkreślił, że to bardzo dobry projekt dla Polaków i spowoduje, że "Polacy będą mieli faktyczną wolność wyboru miejsca zamieszkania".

Zapewniał w czwartek, że projekt nie zburzy ładu architektonicznego, bo nie będzie ingerował w przepisy dotyczące tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. "Nie zmieniamy prawa materialnego, tylko upraszczamy procedury" - zaznaczył.

Dodał, że projekty domów bez formalności będą dostępne za "przysłowiową złotówkę"

Dom bez formalności to rozwiązanie zawarte w pakiecie zmian legislacyjnych wchodzących w skład Polskiego Ładu. Dzięki zmianie przepisów każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego domu mieszkalnego jednorodzinnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 mkw. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 mkw. powierzchni działki. Warunek ten będzie gwarantował, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Wprowadzone mają być ponadto uproszczenia w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 mkw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rozszerzona ma być także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 mkw. do 70 m kw., przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 mkw. wydawana ma być w ciągu 21 dni.