Na koniec kwietnia tego roku minie okres wstrzymania sprzedaży nieruchomości z państwowego zasobu. Nowy rządowy projekt zakłada wydłużenie go do końca kwietnia 2026 r. Jeszcze 31 sierpnia 2020 r. obszar gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu wynosił ponad 1,3 mln ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad 1 mln ha. Dzierżawa cieszy się dużą popularnością, bowiem nie wymaga tak poważnych nakładów finansowych jak kupno gruntów państwowych, a wstrzymanie sprzedaży zahamowało – według rządu – wzrost ich cen.
Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP wciąż nie będzie dotyczyło nieruchomości inwestycyjnych.