Od początku roku liczba oddanych mieszkań wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 18,0 proc.