Rząd przyjął przedstawiony przez resort inwestycji i rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności działania Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz rozszerzenie jego działalności. Po zmianach będzie zajmował się także dofinansowywaniem poprawy bezpieczeństwa bloków z wielkiej płyty oraz stanu technicznego budynków komunalnych (fundusz będzie w tym wspierał gminy), zamieszkanych przez najuboższą część społeczeństwa.
2,2 mld zł wyniesie koszt termomodernizacji w najbliższych 10 latach
Pomoc może mieć formę premii na remont połączony z termomodernizacją i pokryje połowę kosztów przedsięwzięcia. W przypadku budynków objętych ochroną konserwatora suma ta może być podniesiona do 60 proc. O premię będą mogły ubiegać się także wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina ma większościowy udział, co dziś nie jest możliwe.
O premię będą mogły ubiegać się także wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina ma większościowy udział
Także właściciele budynków z wielkiej płyty mogą liczyć na pokrycie połowy kosztów wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej i nośnej. Ma to zminimalizować groźbę odpadnięcia zewnętrznych płyt. Ponadto, by zachęcić inwestorów do montowania paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, projekt przewiduje podniesienie premii termomodernizacyjnej z 16 do 21 proc., jeśli wraz z inwestycją termomodernizacyjną są montowane te instalacje. To bowiem jedyne systemy generujące energię z odnawialnych źródeł, możliwe do zastosowania w budynkach wielorodzinnych.
Koszt tych propozycji w ciągu najbliższej dekady to ok. 2,2 mld zł. 70 proc. z tej sumy trafi do gmin. Głównym źródłem finansowania w pierwszym roku będą wolne środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów, w latach następnych – budżet państwa. Projekt nowelizacji ustawy wiąże się z programem „Czyste powietrze”. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. W zeszłym roku przyznano prawie 2 tys. premii, które objęły termomodernizacje i remonty budynków mieszczących łącznie 48 tys. mieszkań. Łączny koszt tego wsparcia wyniósł 111 mln zł. Według danych GUS na modernizację czeka łącznie 24 tys. bloków z wielkiej płyty.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów