Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak złożył do MIiR uwagi do tzw. specustawy mieszkaniowej. Jak tłumaczył, regulacje zawarte w projekcie stanowią „zagrożenie dla zachowania ładu przestrzennego w miastach i gminach”, a skutki nowych przepisów mogą być „katastrofalne”.

Tzw. specustawa mieszkaniowa ma - w intencji twórców projektu - służyć sprawnej realizacji i rozwojowi rządowego programu Mieszkanie Plus, który ma zwiększyć liczbę dostępnych i niedrogich mieszkań na wynajem. Według wiceministra inwestycji i rozwoju Artura Sobonia, dzięki specustawie będzie można budować mieszkania nie tylko na terenach objętych planami zagospodarowania przestrzennego czy warunkami zabudowy, ale także tam, gdzie dotąd nie przewidywano inwestycji mieszkaniowych - chodzi np. o grunty rolne, tereny poprzemysłowe czy kolejowe.

Projekt specustawy mieszkaniowej spotkał się już m.in. z krytyką Kongresu Ruchów Miejskich. Uwagi do projektu specustawy skierował do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. List do ministra, zawierający uwagi do ustawy, został upubliczniony na stronie internetowej Miasta Poznań.

Jak tłumaczył prezydent, zmiana przepisów spowoduje niekontrolowaną zabudowę, co stanowi zagrożenie dla zachowania ładu przestrzennego w miastach i gminach.

„Jako władze miasta, konsekwentnie zgłaszaliśmy szereg propozycji mających usprawnić przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego. Tymczasem, ignorując nasz głos, stworzono projekt ustawy, która może się okazać fatalna w skutkach dla miejskiej przestrzeni” – podkreślił Jaśkowiak.

Jak wskazał, proponowane zmiany w sposób drastyczny ograniczają samodzielność gminy w zakresie planowania przestrzennego i stwarzają niebezpieczeństwo chaotycznego rozwoju miasta. Jaśkowiak przypomniał, że w myśl nowych przepisów decyzje w zakresie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie wydawał wojewoda, a obowiązujące plany miejscowe nie będą już skutecznym narzędziem ochronnym.

„Praktycznie wszystkie tereny miasta pod rządami proponowanej ustawy będą zagrożone niekontrolowaną zabudową. Skutki takich działań będą katastrofalne dla , a co najgroźniejsze - będą nieodwracalne” – zaznaczył prezydent Poznania.

Jaśkowiak zapewnił, że jako prezydent Miasta Poznania jest „gotowy do aktywnego włączenia się w proces niezbędnej reformy planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego w Polsce”.

„Apeluję do Pana Ministra o powstrzymanie szkodliwych dla wszystkich gmin w Polsce zmian legislacyjnych i odstąpienie od prac nad projektem ustawy, który doprowadzi jedynie do chaosu przestrzennego i konfliktów społecznych, a w żaden sposób nie będzie stanowił gwarancji zrealizowania celu ustawy jakim jest stworzenie ekonomicznie adekwatnej oferty mieszkaniowej” – podkreślił Jaśkowiak.