Wierzyciel ponosi odpowiedzialność karną za przekazanie do BIG nieprawdziwej informacji o dłużniku. Żaden przepis jednak nie przewiduje takiej odpowiedzialności w stosunku do tego, kto nieuczciwie kwestionuje istnienie długu.
Niemal wszyscy eksperci popierają pomysł stworzenia kompleksowego pakietu wierzycielskiego, który usprawni dochodzenie należności w biznesie. Sęk w tym, że zdaniem wielu jednym z najsłabszych elementów będzie proponowana możliwość składania przez dłużników sprzeciwu od umieszczenia ich danych w rejestrze. W ocenie przedsiębiorców może to sprzyjać nieuczciwym firmom, które będą miały więcej czasu na oszukiwanie.
Biuro to nie sąd