PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z grupy Orlen, obniża od 18 stycznia br. cenę paliwa gazowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, które rozliczają się w oparciu o cennik "Gaz dla Biznesu", podała spółka. Obniżka wyniesie 150 zł/MWh, czyli ponad 19%.

"Nowa cena dla klientów rozliczanych na podstawie cennika 'Gaz dla Biznesu' nr 9 zostanie wprowadzona za pomocą stosowanego w 2022 roku mechanizmu automatycznej obniżki i będzie obowiązywała do 31 marca 2023 roku. Skorzystanie z automatycznej obniżki nie wymaga od klienta podejmowania żadnych działań i zostanie ona automatycznie zastosowana w rozliczeniach" - czytamy w komunikacie.

"PGNiG Obrót Detaliczny na bieżąco śledzi sytuację rynkową oraz wahania cen gazu na europejskich giełdach. Bezpieczeństwo dostaw gazu dla naszych klientów jest priorytetem. Jednak kontraktowanie paliwa gazowego odbywa się w perspektywie długoterminowej, stąd nie zawsze krótkotrwały spadek cen na giełdzie przekłada się, w krótkim terminie i w takim samym stopniu, na spadki cen dla klientów biznesowych - powiedział prezes Henryk Mucha, cytowany w komunikacie.

PGNiG OD zapewnia, że aktywnie reaguje na bieżące zmiany rynkowe, np. poprzez przygotowanie nowej oferty dla ciepłowni, wprowadzonej w I połowie stycznia 2023 r. To rozwiązanie, w 2023 roku zagwarantuje wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 zł za megawatogodzinę (MWh) za zamówiony wolumen i pozwoli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie dla odbiorców końcowych.

Obok wdrożonej obniżki, będącej wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw - dzięki decyzjom rządu, poza pomocą z budżetu państwa, PKN Orlen przekazuje część swoich zysków do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na poczet rekompensat dla firm handlujących gazem, w wyniku których 7 mln gospodarstw domowych w Polsce oraz 35 tysięcy podmiotów wrażliwych - jak szpitale, żłobki czy szkoły - obsługiwanych przez PGNIG OD, mają dziś ochronę taryfową i zamrożone ceny gazu, przypomniano również.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.