61 proc. firm produkcyjnych określa swoją sytuację finansową jako dobrą, a 38 proc. jako stabilną – stwierdzono w raporcie Europejskiego Funduszu Leasingowego. Największym problemem dla firm są wysokie koszty pracy oraz dostęp do pracowników – dodano.

Jak wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego "MŚP wynajmują czy kupują. Pod lupą", 16 proc. firm produkcyjnych ma wysoko lub w całości zautomatyzowany proces produkcyjny, w 47 proc. jest on zautomatyzowany w połowie, a w 36 proc. firm wykonywany jest ręcznie. W ocenie członka zarządu EFL Wojciecha Przybyła, cytowanego w raporcie, z uwagi na rosnące koszty energii, inflację oraz wysokie stopy procentowe, "dalsze inwestycje w technologie na pewno nie będą realizowane na tak ogromną skalę, jak wyglądało to do tej pory".

Jak stwierdzono, 61 proc. firm produkcyjnych określa swoją sytuację finansową jako dobrą, a 38 proc. jako stabilną. W kontekście sytuacji gospodarczej dodano, że 53 proc. respondentów jako największy problem dla firmy wskazało wysokie koszty pracy, ten sam odsetek ankietowanych dostęp do pracowników, 52 proc. optymalizację kosztów, a 49 proc. – trudności w planowaniu produkcji. "Nieco mniej, bo 46 proc. firm zwraca uwagę na rosnące koszty produkcji oraz tyle samo na utrzymanie jakości. Dla 45 proc. przedsiębiorców wyzwaniem pozostaje optymalizacja wydajności" – stwierdzono.

"Wynajem jako forma finansowania środków trwałych zyskuje coraz większą popularność" – stwierdzono w raporcie. W branżach produkcyjnej, rolnej i budowlanej odpowiednio 78 proc., 73 proc. i 69 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że w ich sektorze rośnie popularność najmu – przekazano. Jak dodano, "w znacznie mniejszym stopniu dotyczy to branż handlowej i transportowej, których odpowiednio tylko co trzeci i co drugi przedstawiciel dostrzega większe zainteresowanie najmem".

Badanie ilościowe „Pod lupą” zostało zrealizowane z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju, z różnych branż. Zrealizowano 500 wywiadów, po 100 rozmów z przedstawicielami każdej badanej branży metodą CATI od 20 czerwca do 4 lipca 2022 roku. Badanie jakościowe zostało zrealizowane w oparciu o scenariusz wywiadu. W sumie przeprowadzono 22 wywiady pogłębione oraz analizę desk research. (PAP)

ra/ skr/