Jednoosobowy przedsiębiorca świadczący swoje usługi w systemie „home-office” nie odliczy VAT od wydatków poniesionych na zamówienie usługi cateringowej z dowozem do domu.

Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jedzenie, które przedsiębiorca konsumuje w trakcie pracy zdalnej jest zwykłym zaspokojeniem potrzeb osobistych i nie przekłada się na wzrost sprzedaży opodatkowanej.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca przekonywał, że wydatki które ponosi na zamówienie cateringu do domu, zwiększyły wydajność jego pracy, a tym samym powiększyły przychody jego firmy. Skoro zaś mają one związek z czynnościami opodatkowanymi, to istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - argumentował. Zwrócił też uwagę, że odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z usługami cateringowymi nie zabrania inny przepis ustawowy (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z takim stanowiskiem.

- Dla prawa do odliczenia podatku naliczonego istotne jest, aby danemu towarowi lub usłudze nadać tylko i wyłącznie charakter służbowy, a nie osobisty – przypomniał. W opisanej sytuacji wydatki poniesione na jedzenie miały właśnie charakter osobisty, bo ponoszą je wszystkie osoby fizyczne, nie tylko przedsiębiorcy i mają one związek z innymi względami niż wzrost sprzedaży opodatkowanej – podkreślił dyrektor KIS. Z tych właśnie względów odmówił przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.430.2022.1.MC)