Projekt przewiduje chociażby ułatwienia dla klientów niezainteresowanych stałą współpracą z biurami, lecz chcących dokonać jednorazowej czynności. Takie podmioty nie mają obecnie możliwości otrzymania od biur informacji np. w zakresie cen za poszczególne usługi. Po nowelizacji wysokość opłat za ujawnienie informacji gospodarczych byłaby wskazywana w jednym cenniku. Projektodawca uzasadnia, że klienci biur uzyskaliby dzięki temu precyzyjne i jednoznaczne informacje o zakresie działalności i stosowanych cennikach biura oraz informacje o podmiotach, które posiadają informacje gospodarcze.
Co więcej, planowane jest uzupełnienie katalogu informacji gospodarczych, które mogłyby być przekazywane do biur, o adres do doręczeń podmiotu niebędącego konsumentem. Obecnie informacje o takich adresach mogą być przekazywane w odniesieniu do osób fizycznych.