Coroczne sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych daje obraz sytuacji na rynku zamówień publicznych. Mimo wygasania funduszy europejskich jego ubiegłoroczna wartość była większa niż w 2020 r. Na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych w 2021 r. wydano 184,6 mld zł, co stanowiło ponad 7 proc. PKB. Po doliczeniu umów, które były zwolnione ze stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wartość rynku wyniosła prawie 298 mld zł.
- Rok 2021 był wyjątkowy dla rynku zamówień publicznych. To pierwszy rok obowiązywania nowego prawa zamówień publicznych, a także pierwszy rok pełnej elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych. Dane zawarte w sprawozdaniu jednoznacznie wskazują, że uczestnicy rynku gładko i pewnym krokiem weszli w nową zamówieniową rzeczywistość. To niewątpliwy sukces zarówno zamawiających, jak i wykonawców - ocenia Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.