Od piątku pracodawca, który będzie chciał skorzystać z uproszczonej procedury legalizacji zatrudnienia Ukraińca, będzie musiał podać w powiadomieniu o powierzeniu wykonywania pracy więcej informacji - m.in. stawkę wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy. Rząd twierdzi, że dzięki temu zwiększy się ochrona pracujących w Polsce cudzoziemców, a Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) i Straż Graniczna (SG) będą mogły skuteczniej kontrolować, czy pracodawca zapewnia Ukraińcom godne warunki zatrudnienia. Łatwiej udowodnią też łamanie prawa przez nieuczciwych pracodawców, którzy traktują migrantów jak tanią siłę roboczą.