Rząd chce odstąpić od zapisu uchwały ws. tarczy finansowej 2.0 dla MMŚP, który zakłada, że brak zwrotu nadwyżki subwencji, otrzymanej w ramach tarczy do 30 czerwca 2022 r. sprawia, iż cała kwota udzielonej subwencji podlega natychmiastowej wymagalności, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie nowelizacji uchwały ws. programu tarczy finansowej 2.0 dla MMŚP planowane jest do końca czerwca br.

"Biorąc pod uwagę sygnały napływające do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (m.in. za pośrednictwem PFR S.A.) od organizacji zrzeszających przedsiębiorców, z których wynika, że dokonanie zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. może okazać się problematyczne dla beneficjentów proponuje się odstąpienie od warunku programowego przewidującego, że niedokonanie zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej we wskazanym terminie (tj.: do 30 czerwca 2022 r.) pociągnie za sobą negatywną konsekwencję w postaci postawienia całej kwoty udzielonej subwencji finansowej w stan natychmiastowej wymagalności" - czytamy w wykazie.

Zgodnie z obecnym brzmieniem programu, jego beneficjent posiadający status MŚP będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz PFR całej otrzymanej subwencji finansowej w sytuacji niedokonania, nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r., zwrotu różnicy pomiędzy kwotą subwencji finansowej otrzymaną w oparciu o prognozowaną wysokość spadku przychodów oraz kosztów stałych, a kwotą subwencji finansowej, którą beneficjent otrzymałby, gdyby podał ich obecny poziom.

(ISBnews)