Ponad połowa przedstawicieli biznesu w Polsce jest zaniepokojona tegorocznymi wynikami swoich firm, a 68 proc. uważa, że skutki pandemii są dotkliwe dla przedsiębiorstw - wynika z badania Kantar Global Business Compass.

Według badania przedstawiciele biznesu w Polsce obawiają się głównie recesji, skutków finansowych, a także opóźniania ważnych decyzji biznesowych. "Ponad 80 proc. przedsiębiorców deklaruje, że ich firmy ucierpiały z powodu lockdownu na początku pandemii, obecnie ten wskaźnik nieco spadł, ale cały czas 68 proc. respondentów stwierdza, że skutki pandemii są dotkliwe dla ich firm" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Jak wskazano, 55 proc. przedstawicieli biznesu w Polsce "jest zaniepokojonych wynikami firm w 2020 r.".

Respondenci w Polsce nieco niżej oceniają finansową pomoc państwa niż średnio we wszystkich badanych państwach - 21 proc. pozytywnych ocen w Polsce wobec 29 proc. globalnie. Ponadto, 32 proc. uważa, że pomoc państwa jest niewystarczająca (20 proc. globalnie).

Autorzy badania zwrócili uwagę, że polscy przedstawiciele firm częściej (44 proc.) niż globalni (19 proc.) podejmowali działania zmierzające do zmiany produkcji na lepiej dostosowaną do nowych warunków rynkowych. Ponad połowa z nich wykorzystała nowe rozwiązania e-commerce (56 proc.). "To wynik porównywalny z globalnym" - wskazano.

Natomiast znacznie częściej niż globalnie firmy w Polsce decydowały się wstrzymać inwestycje: odpowiednio 51 proc. i 40 proc. lub zredukować aktywność marketingową (62 proc. w Polsce wobec 37 proc. globalnie).

Pomimo odczuwanych skutków biznesowych pandemii, przedstawiciele firm w Polsce rzadziej niż globalnie interesują się nowymi zachowaniami konsumenckimi i zmianami wzorców konsumpcji - odpowiednio 49 proc. i 74 proc.

"Tylko 67 proc. respondentów z Polski uważa, że zwyczaje konsumenckie zmieniają się pod wpływem pandemii, globalnie uważa tak 90 proc. badanych" - wyjaśniono. Zdaniem autorów badania brak wiedzy o konsumencie i relatywnie niższa niż na świecie chęć do zdobycia o nim wiedzy to jak „zbicie termometru”, by poradzić sobie z wysoką gorączką.

Badacze stwierdzili, że biznes w Polsce jest przygotowany na zmiany i nie brakuje tu odważnych posunięć, "jednak zdecydowanie częściej tej pozytywnej energii powinna towarzyszyć wiedza i analiza postaw konsumenckich".

Badanie Kantar Global Business Compass ma na celu określenie, jak firmy radzą sobie w sytuacji pandemii i jest biznesową wersją projektu Covid Barometer, który Kantar realizuje globalnie wśród konsumentów od początku pandemii. Tym razem sondażowi poddano zarówno globalne, jak i lokalne firmy. W połowie 2020 roku przebadano 4500 respondentów w 70 krajach. W Polsce przeprowadzono 94 wywiady. (PAP)