- 90 proc. przedsiębiorców MSP skarży się na opóźnienia w płatnościach; niemal połowa deklaruje w ankietach, że nierzadko ich partnerzy biznesowi wymuszają odległe terminy płatności, a przecież koszty związane z płaceniem po terminie najbardziej obciążają właśnie ten mały biznes, który miewa trudności z płynnością finansową - mówi Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii w rozmowie z Klarą Klinger z DGP.

Wśród najpoważniejszych problemów MSP, przedsiębiorcy z tego sektora wskazują właśnie na problemy z płynnością finansowa czyli terminowymi płatnościami. To dlatego środowisko przedsiębiorców MSP zwróciło uwagę na tę sytuację i poprosiło o interwencję - tłumaczy wiceminister Niedużak. I podkreśla, że jest to działanie niezbędne, bo obecne przepisy są uznawane za zbyt łagodne.

Projekt powstawał we współpracy ze stroną społeczną, choć zaczęto od analizy rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich. We Francji są to kary administracyjne, w Wielkiej Brytanii firmy publikują swoje praktyki płatnicze, itp. Swoje propozycje strona rządowa skonsultowała w formie Zielonej Księgi. - Mamy więc projekt z rozwiązaniami podpatrzonymi w innych krajach plus uwagi które spłynęły w toku konsultacji - mówi Niedużak. I zapowiada trzy najważniejsze zmiany:

1. Wprowadzenie maksymalnych pułapów terminów płatności: w relacjach z podmiotami publicznymi – maksymalnie 30 dni; w relacji MSP z dużym biznesem - 60 dni.

2. Prawo prezesa UOKiK do nakładania w skrajnych sytuacjach kary administracyjnej finansowej na największe podmioty generujące opóźnienia płatnicze, która byłaby wyliczana na podstawie stałego wzoru proporcjonalnie do wysokości tych zatorów. Działanie to zawsze byłoby poprzedzone postępowaniem prezesa UOKiK.

3. Obowiązek publikacji praktyk płatniczych stosowanych wobec kontrahentów. Jest to rozwiązanie wzorowane na Wielkiej Brytanii, skuteczne i zatrącające o element CSR.

O tym kiedy ustawa wejdzie w życie oraz czego spodziewają się po niej twórcy oraz przedsiębiorcy - więcej w wywiadzie poniżej.