Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ze skargą na materiały „Wiadomości" TVP dotyczące organizacji pozarządowych, które - według HFPC - były jednostronne i miały na celu dyskredytację tych organizacji w oczach opinii publicznej.

Skarga umieszczona na stronie internetowej HFPC dotyczy materiałów na temat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Stowarzyszenia 61., wyemitowanych w wydaniach "Wiadomości" między 24 a 31 października.

HFPC zwróciła się do KRRiT o zbadanie zgodności materiałów z ustawą o radiofonii i telewizji, która nakłada na telewizję publiczną "obowiązek przygotowania informacji z poszanowaniem zasad bezstronności, wyważenia i niezależności".

"Materiały +Wiadomości TVP+ stanowią naruszenie tych zasad" - podkreślono w skardze. W opinii jej autorów materiały dziennikarzy "Wiadomości" miały na celu "dyskredytację organizacji pozarządowych w oczach opinii publicznej".

"Materiały zostały skonstruowane w sposób mający na celu przedstawienie w negatywnym świetle działaczy społecznych oraz stanowią próbę dyskredytacji działalności czołowych polskich organizacji pozarządowych. Materiały te przedstawiają w nierzetelny sposób pracę organizacji działających na rzecz interesu publicznego i mających za zadanie monitorowanie przestrzegania praw człowieka i demokracji przez władze” – czytamy w skardze.

Podkreślono w niej, że ustawa o radiofonii i telewizji zobowiązuje nadawcę publicznego do kierowania się "odpowiedzialnością za słowo oraz sprzyjania swobodnemu kształtowaniu się zróżnicowanych poglądów obywateli".

Rzeczniczka KRRiT Katarzyna Twardowska, pytana w piątek przez PAP o komentarz do sprawy, powiedziała, że Krajowa Rada odniesie się do sprawy po zapoznaniu się ze skargą. Dodała, że nie wie, kiedy to nastąpi. "Procedura jest taka: KRRiT zapoznaje się z zarzutami złożonymi w skargach, rozpatruje i odnosi się do tych pism" - zaznaczyła.