Dofinansowanie TVP i Polskiego Radia kwotą do 30 mln zł w 2016 r. przewiduje nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, którą w piątek bez poprawek zaakceptował Senat.

Za ustawą głosowało 57 senatorów, 22 było przeciw.

Środki na dofinansowanie mediów publicznych mają pochodzić z Funduszu Reprywatyzacji. To państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister skarbu państwa. Na jego rachunku gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5 proc. akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Obecnie, według informacji przekazanych w Senacie, jest to kwota 4,9 mld zł.

Nowela przyznaje też ministrowi skarbu możliwość działań inwestycyjnych na środkach Funduszu Reprywatyzacyjnego, co - według autorów - ma służyć efektywniejszemu ich wykorzystaniu.

Trzecią zmianą, jaką wprowadza ustawa, jest rozszerzenie możliwości przyznania dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli. Według obecnych uregulowań dotację taką może dostać tylko Warszawa - i tylko do końca 2016 r. Zdaniem autorów ustawy to rozwiązanie kontrowersyjne, dlatego ustawa rozszerza krąg potencjalnych beneficjentów wypłat na wszystkie samorządy i znosi ograniczenia czasowe dla dopłat.

Według ustawy minister skarbu będzie mógł przekazać dotację celową na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia.

Podczas debaty w Senacie jeszcze w czwartek senatorowie opozycji dopytywali, dlaczego akurat TVP jest dofinansowywana z tych pieniędzy, a nie np. placówki służby zdrowia.

Wiceminister skarbu Mikołaj Wild odpowiadał, że w kwestii TVP "regulacja realizuje wniosek, który został złożony jeszcze przez Juliusza Brauna w lipcu 2015 roku, a który prosił ówczesnego ministra skarbu państwa o dotację w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży i innych wydarzeń w 2016 roku".

Dodał, że tamta dotacja została przyznana w zakresie niewystarczającym, więc "zmiana zmierza do realizacji wniosku, złożonego przez przedniego prezesa TVP".

Teraz ustawa trafi do prezydenta.