Rada Polskich Mediów stanowczo sprzeciwia się bezprawnym i szkodliwym społecznie działaniom podejmowanym przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec niezależnych mediów.

Ostatnie decyzje i wypowiedzi Macieja Świrskiego, wymierzone w redakcje TOK FM i TVN24 jako niezależnych nadawców komercyjnych wpisują się w długotrwałą i konsekwentną działalność Przewodniczącego KRRiT, która godzi w wolność słowa, demokratyczny porządek państwa prawa, ogranicza prawo obywateli do informacji oraz stanowi zagrożenie dla prowadzenia działalności niezależnych nadawców. Stanowią jednocześnie jaskrawy kontrast wobec jego postawy i braku reakcji na jawne łamanie prawa oraz standardów dziennikarskich przez upolitycznione media publiczne w poprzednich latach.

Przewodniczący KRRiT jednoosobowo zdecydował o wysokości oraz egzekucji kar wobec niezależnych redakcji, nie zważając przy tym na toczące się postępowania odwoławcze, co jest jawnym naruszeniem prawa. Z takimi szykanami mogą spotkać się w przyszłości wszystkie niezależnie działające redakcje.

Przypominamy, że zgodnie z Konstytucją, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego, nie zaś na straży przekonań Przewodniczącego oraz interesu środowiska politycznego, z którym jest związany.

Rada Polskich Mediów