Barbara Stanisławczyk nową prezes Polskiego Radia. Rano na szefową zarządu publicznej rozgłośni powołał ją minister skarbu Dawid Jackiewicz. Jak mówił, Barbara Stanisławczyk gwarantuje rzetelne, obiektywne sprawowanie tej funkcji. - Jest doświadczonym publicystą, dziennikarzem, ma doświadczenie menadżerskie - dodał minister.

Dawid Jackiewicz zapowiedział, że po weekendzie ogłosi składy nowych rad nadzorczych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

Minister skarbu powołał dziś także nowego prezesa Telewizji Polskiej. Został nim Jacek Kurski. Dawid Jackiewicz mówi, że nie miał wątpliwości co do tej kandydatury. "Jacek Kurski rozumie, jak to jest: być w opozycji i nie mieć prawa głosu w mediach publicznych. To jest doświadczenie, którego nikomu nie życzymy" - powiedział Jackiewicz. Jak dodał, jest to gwarancja tego, że nie będzie się więcej powtarzało wykluczanie z debaty publicznej części uczestników sporu politycznego.

Według ministra, nowy szef TVP jest gwarantem przywrócenia równowagi w mediach publicznych. Jak mówił Jackiewicz, Kurski doskonale zna i rozumie media. "Wie, w jaki sposób muszą funkcjonować media, aby zagwarantować wszystkim Polakom dostęp do uczciwej i rzetelnej informacji na temat tego, co dzieje się w polityce" - mówił minister.

Wiceminister kultury Krzysztof Czabański dodał, że Jacek Kurski zadba, by głos w debacie publicznej uzyskały grupy społeczne do tej pory z niej wykluczone. Jego zdaniem, zapoczątkowuje to uzdrowienie mediów publicznych. Duża ustawa medialna ma być procedowana w parlamencie za 3-4 miesiące. Przekształci ona media publiczne w narodowe, rozszerzy pojęcie misji publicznej. Czabański dodał, że nadawcy narodowi będą rozliczani tylko z pełnienia misji, mają służyć obywatelom i dobru publicznemu

Minister skarbu państwa powołał nowych prezesów mediów publicznych na podstawie tzw. małej ustawy medialnej, która dziś weszła w życie.