Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wzywa prezydenta Andrzeja Dudę do niepodpisywania nowej ustawy medialnej. Nils Muižnieks wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Apeluje w nim do prezydenta, aby media publiczne w Polsce pozostały niezależne. Jego zdaniem, ustawa przewiduje bezpośrednią kontrolę rządową ponieważ to przedstawiciele Rady Ministrów będą odpowiadać za to, kto będzie kierował mediami. Jest to niezgodne ze standardami Rady Europy ponieważ media publiczne powinny pozostawać wolne od politycznego i ekonomicznego wpływu władz. Nils Muižnieks zauważa przy tym, że nowe prawo zostało uchwalone przez Sejm bez publicznej debaty, której przeprowadzenie w przypadku tak ważnych kwestii jest konieczne.