W rozstrzygniętej właśnie XII edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” kapituła, w skład której wchodzą m.in. Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, przyznała naszej redakcyjnej koleżance Dominice Sikorze, zastępcy redaktora naczelnego DGP, nagrodę w kategorii dziennikarstwo prasowe.

Nagrodę przyznano za dociekliwość i rzetelne informowanie o sytuacji w polskiej służbie zdrowia, krytyczne spojrzenie na proces legislacyjny i działanie systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz zwracanie szczególnej uwagi na kwestie pracownicze.