Organizacje branżowe postulują, aby Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) zrezygnowało z dalszych prac nad ustawą o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych (nazywanej też ustawą wolnościową).
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska przyznaje, że „aktualizacja prawnych ram działalności usługodawców internetowych” jest potrzebna – zastrzega jednak, że ponieważ firmy te często świadczą usługi „w sposób transgraniczny”, to należy je regulować na poziomie europejskim, co zapewni „egzekwowanie nowych warunków i zapobiegnie uciekaniu dostawców na inne rynki, skąd dalej będą mogli świadczyć swoje usługi w sposób nieograniczony”.