Sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła poprawkę Kukiz’15, a odrzuciła wniosek swojego koalicjanta.

Zdominowana przez Prawo i Sprawiedliwość komisja poparła wczoraj poselski projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Złożone w Sejmie przez grupę posłów PiS z Markiem Suskim na czele regulacje przewidują ograniczenia dla kapitału zagranicznego w koncesjonowanych mediach. Obecnie firmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą bez ograniczeń inwestować w radia i telewizje, które działają na podstawie koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Po nowelizacji, jeśli są zależne od spółek spoza EOG, to będą mogły posiadać najwyżej 49 proc. udziałów.
Wnioski opozycji o odrzucenie projektu przez komisję kultury w pierwszym czytaniu przepadły w głosowaniu. Podobny los spotkał postulaty o wysłuchanie publiczne. – W pewnym sensie wysłuchanie publiczne odbyło się dzisiaj – stwierdził przewodniczący komisji Piotr Babinetz (PiS).
Dyskusja o projekcie trwała kilka godzin. Posłowie i goście komisji podkreślali w niej, że nowelizacja dotknie TVN Grupę Discovery – jednego z dwóch największych nadawców telewizyjnych w Polsce.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi właśnie postępowanie w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN24. Obecna wygasa 26 września. W lutym ub.r. nadawca złożył w KRRiT wniosek o jej przedłużenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien otrzymać licencję na kolejnych 10 lat, chyba że np. rażąco naruszył ustawę RTV.
Regulator zaczął jednak badać TVN pod kątem art. 35 ustawy RTV, który limituje do 49 proc. udział kapitału zagranicznego w podmiotach z polskimi koncesjami radiowymi i telewizyjnymi. To ograniczenie nie dotyczy kapitału z EOG, który jest traktowany na równi z polskim. Dzięki temu TVN nie stracił żadnej koncesji – naziemnych i satelitarnych – gdy w 2015 r. rodziny Walterów i Wejchertów sprzedały firmę amerykańskiemu holdingowi Scripps, ani kiedy w 2018 r. został przejęty przez koncern Discovery. Amerykańscy udziałowcy działali bowiem za pośrednictwem spółek zarejestrowanych w Unii Europejskiej.
Posłanka Joanna Lichocka (PiS) na wczorajszym posiedzeniu nazwała to luką prawną pozwalającą „drwić” z polskich przepisów. Wystarczyło to jednak Krajowej Radzie, gdy niespełna rok temu odnowiła koncesję naziemnej telewizji TTV należącej do Discovery. Dopiero kiedy zajęła się kanałem informacyjnym TVN24, nabrała wątpliwości, czy spółka z Amsterdamu (właścicielem TVN jest zarejestrowany tam Polish Television Holding) może być traktowana jako podmiot unijny, skoro należy do amerykańskiego koncernu. Jak pisaliśmy w DGP, opinie prawne nie rozstrzygnęły sprawy. Nadawca przedstawił ekspertyzy opowiadające się za utrzymaniem status quo, a KRRiT twierdzi, że dysponuje analizami, z których wynika coś przeciwnego.
Poselska nowelizacja ustawy RTV ucina wątpliwości w tej kwestii. – Ta ustawa dałaby KRRiT jednoznaczną interpretację przepisów dotyczących kapitału – mówił na posiedzeniu poseł Marek Suski (PiS), który firmuje projekt. Jeśli nowela przejdzie, to nawet unijne podmioty będą mogły posiadać tylko 49 proc. udziałów w koncesjonowanych mediach – jeśli są zależne od spółek spoza EOG.
– Jeżeli ustawa wejdzie w życie, Grupa TVN musiałaby być zamknięta w pół roku – mówił poseł Jarosław Rzepa (KP). Nawiązując do uzasadnienia projektu, że trzeba bronić polskich mediów przed przejęciem przez wrogie kraje, pytał, od kiedy USA są dla Polski wrogim krajem.
– Jeżeli odpuścimy, PiS dziś przejmie TVN, a później rzuci się na innych właścicieli mediów – ostrzegała z kolei Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.
Koncern Discovery uniknąłby ograniczeń, gdyby przeszła poprawka Porozumienia Jarosława Gowina, która rozszerza możliwości inwestowania w media z polskimi koncesjami na kraje OECD. Ale sejmowa komisja ją odrzuciła. To oznacza, że na posiedzeniu Sejmu ustawa najprawdopodobniej nie uzyska poparcia tego koalicjanta PiS.
Będzie mogła natomiast liczyć na głosy Kukiz’15. W komisji przyjęto bowiem poprawkę tego ugrupowania, która wyklucza wykup mediów prywatnych przez spółki Skarbu Państwa. Nie rozstrzygnięto jednak wątpliwości posłów opozycji, czy zaproponowany zapis uniemożliwi takie transakcje także spółkom córkom firm państwowych.
Do drugiego czytania odłożono zaś zaproponowane przez przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego wydłużenie o siedem miesięcy czasu na podjęcie decyzji w sprawie koncesji TVN24 i TVN7 (wygasa w przyszłym roku) z zachowaniem prawa do nadawania w tym okresie.
Przyjęta poprawka wyklucza wykup mediów prywatnych przez spółki SP