Zdominowana przez Prawo i Sprawiedliwość komisja poparła wczoraj poselski projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Złożone w Sejmie przez grupę posłów PiS z Markiem Suskim na czele regulacje przewidują ograniczenia dla kapitału zagranicznego w koncesjonowanych mediach. Obecnie firmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą bez ograniczeń inwestować w radia i telewizje, które działają na podstawie koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Po nowelizacji, jeśli są zależne od spółek spoza EOG, to będą mogły posiadać najwyżej 49 proc. udziałów.
Wnioski opozycji o odrzucenie projektu przez komisję kultury w pierwszym czytaniu przepadły w głosowaniu. Podobny los spotkał postulaty o wysłuchanie publiczne. – W pewnym sensie wysłuchanie publiczne odbyło się dzisiaj – stwierdził przewodniczący komisji Piotr Babinetz (PiS).