Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała już kilka ekspertyz z różnych kancelarii prawnych w sprawie udzielenia TVN24 licencji na emisję programu na kolejne 10 lat. DGP dotarł do trzech takich opracowań. Wszystkie wskazują, że nie ma podstaw, by nie przedłużyć koncesji dla kanału informacyjnego należącego do TVN Grupy Discovery.
W większości przypadków decyzja o rekoncesji dla stacji, która ma już licencję, jest właściwie automatyczna. Ustawa o radiofonii i telewizji przyznaje prawo przedłużenia każdemu nadawcy, który złoży wniosek co najmniej rok przed upływem terminu ważności poprzedniej koncesji. TVN spełnił ten warunek. Aktualna koncesja stacji wygasa 26 września, a wniosek złożono w lutym 2020 r. Do odmowy uprawnia regulatora kilka wymienionych w przepisach warunków. Mogłoby się tak stać, gdyby np. stacja rażąco naruszyła ustawę o rtv.