Przedstawiciele zarządów mediów publicznych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podpiszą dzisiaj (godz. 14.30) w Warszawie list intencyjny w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych.

Biblioteka znacznie ułatwi wymianę zgromadzonych materiałów przez poszczególne rozgłośnie - mówi prezes Polskiego Radia Lublin, Andrzej Szwabe. Biblioteka będzie wyznaczała standard archiwizacji materiałów mediów publicznych.

Zgodnie z listem intencyjnym - "podmiotem wiodącym i koordynatorem zarówno prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej jak i dalszych działań będzie Telewizja Polska"