Posłowie opozycji opuścili we wtorek posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Opuszczenie komisji zaproponował Michał Kamiński (PSL-UED), który mówił, że "wypowiedziom posłów opozycji towarzyszą knajackie szyderstwa ze strony polityków partii rządzącej".

Sejmowa Komisji Kultury i Środków Przekazu rozpatruje we wtorek projekt noweli ustawy o opłatach abonamentowych, który zakłada wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1 mld 260 mln zł dla publicznej radiofonii i telewizji z tytułu utraconych w latach 2018-19 opłat abonamentowych.

Biuro Legislacyjne Sejmu zwróciło uwagę w trakcie posiedzenia komisji, że "do tego projektu ustawy została sporządzona opinia Biura Analiz Sejmowych z dnia 14 stycznia 2019 r., w której Biuro podnosi, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych jest objęty prawem Unii Europejskiej; projekt ustawy może zostać uznany za plan pomocy publicznej podlegający notyfikacji Komisji Europejskiej", dlatego Biuro Legislacyjne zgłosiło rozważenie skierowania projektu do notyfikacji.

W związku z wątpliwościami Biura Legislacyjnego Sejmu Michał Kamiński złożył wniosek formalny o "odroczenie procedowania nad tym projektem ustawy do czasu doręczenia posłom jednoznacznej opinii Komitetu Integracji Europejskiej o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej". Wniosek nie przeszedł.

W związku z tym Kamiński zaproponował posłom opozycji opuszczenie posiedzenia komisji. "Wypowiedziom posłów opozycji towarzyszą knajackie szyderstwa ze strony polityków partii rządzącej. (...) Ja sugerowałbym kolegom z opozycji, abyśmy opuścili to posiedzenie (...)" - powiedział.

Posłowie opozycji opuścili posiedzenie komisji.