Operatorzy płatnej telewizji w Polsce oczekują porzucenia pomysłu "nierównego traktowania obywateli" w zakresie poboru opłaty abonamentowej. Resort kultury odpowiada: projekt ustawy abonamentowej jest całkowicie zgodny z polskim prawem i uzyskał pozytywną opinię Rady Legislacyjnej i GIODO.

Resort kultury i dziedzictwa narodowego poinformował w piątkowym komunikacie opublikowanym na stronie ministerstwa, że list operatorów telewizji płatnych do marszałka Sejmu, prezydium Sejmu oraz przewodniczących klubów parlamentarnych z 1 czerwca br., dotyczący rządowego projektu ustawy abonamentowej zawiera "szereg nieprawdziwych sugestii, które mogą wprowadzić opinię publiczną w błąd".

Operatorzy płatnej telewizji w Polsce wraz z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej wystosowali 1 czerwca br. list do marszałka Sejmu, prezydium Sejmu oraz przewodniczących klubów parlamentarnych ws. ustawy abonamentowej. Autorzy listu chcą, aby porzucono pomysł "nierównego traktowania obywateli", co - ich zdaniem - proponuje się w projekcie ustawy abonamentowej.

Autorzy listu zauważają konieczność opracowania modelu finansowania mediów publicznych zgodnego z prawem krajowym i europejskim, a zarazem powszechnego i akceptowalnego przez społeczeństwo.

"Niestety projekt nowelizacji ustawy abonamentowej, zaakceptowany przez rząd 24 maja br., nie przybliża nas do realizacji tego zadania. Znamienne, że na etapie konsultacji międzyresortowych, stwierdziły to bardzo jednoznacznie poszczególne ministerstwa i urzędy centralne" - podkreślają autorzy oświadczenia.

"Akceptacja abonamentu nie może oznaczać zgody na nierówne traktowanie obywateli, ani na złamanie przepisów chroniących ich dane osobowe, co proponuje się w projekcie ustawy" - czytamy w oświadczeniu.

W ich ocenie, rynek audiowizualny w Polsce i polscy konsumenci potrzebują "dojrzałych, sprawiedliwych i stabilnych rozwiązań w zakresie finansowania mediów publicznych". "Jesteśmy przekonani, że można ten cel osiągnąć drogą rynkowego i społecznego konsensusu, bez naruszania praw klientów telewizji płatnych" - stwierdzono w oświadczeniu.

"Sprzeciwiamy się rozwiązaniu tymczasowemu i wnosimy o niezwłoczne podjęcie prac nad rozwiązaniem docelowym zgodnym z przepisami prawa, interesem publicznym i zasadami sprawiedliwości społecznej, które będzie przewidywało powszechny pobór abonamentu, a nie jedynie od części obywateli" - podkreślono.

Resort kultury w odpowiedzi stwierdza, że "nieprawdą jest, że projekt ustawy proponuje nierówne traktowanie obywateli, łamanie przepisów chroniących ich dane osobowe czy narusza prawa klientów telewizji płatnych".

"W dniu 8 czerwca br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński w swoim wystąpieniu w Sejmie RP w sposób szczegółowy i wyczerpujący opisał przygotowywany przez MKiDN projekt ustawy abonamentowej oraz stan prac nad projektem, podkreślając szczególnie, że projekt ustawy abonamentowej jest całkowicie zgodny z polskim prawem i uzyskał pozytywną opinię Rady Legislacyjnej i GIODO, ponadto nie wprowadza żadnych nowych opłat dla jakiejkolwiek grupy obywateli" - stwierdzono w komunikacie MKiDN.

Resort zaznaczył także, iż "od kilku miesięcy MKiDN prowadzi zaawansowane prace nad projektem rozwiązania docelowego (opłata wraz z CIT i PIT), o czym ministerstwo wielokrotnie informowało opinię publiczną".

Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych jest poprawa skuteczności poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego. Propozycja, która powstała w resorcie kultury przewiduje, że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień będą realizowane nadal przez Pocztę Polską.

Poprawa poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Zgłoszenia te będą przekazywać Poczcie, co spowoduje, że osoby zawierające umowę o dostarczanie telewizji płatnej nie będą musiały osobno dokonywać rejestracji odbiornika.

Podczas czwartkowego głosowania większość posłów opowiedziała się za dalszymi pracami nad rządowym projektem nowelizacji ustawy abonamentowej. Do dalszych prac w sejmowej komisji kultury trafił także projekt PSL dotyczący likwidacji tej opłaty i zapewnienia stabilnego finansowania mediów publicznych z budżetu państwa.