Nasi pracownicy działają odpowiedzialnie – pracując w biurach, u naszych klientów, profesjonalnie opiekując się nimi w Niemczech. Czujemy się odpowiedzialni za wszystkich naszych podopiecznych, współpracowników oraz kontrahentów.

Codzienne decyzje sprawiają, że wielkie idee są u nas rzeczywistością

Marek Mazurek / Fot. materiały prasowe

– W Grupie ATERIMA społeczna odpowiedzialność biznesu jest nie tylko ideą, słownikową definicją czy elementem promocji. To codzienne zachowania każdej osoby. Dbamy o pracowników, współpracowników i klientów, ale także o środowisko, warunki pracy. Angażujemy się społecznie i podejmujemy działania przeciw wykluczeniu, z pobudek czysto ludzkich, ale i z głębokiego przekonania, że różnorodność jest motorem kreatywności i napędza biznes. ATERIMA to przede wszystkim ludzie – zaznacza Marek Mazurek, Prezes Zarządu.

Promujemy uczciwe praktyki rynkowe i działamy etycznie

Jakub Ogiński / Fot. materiały prasowe

– Nasz model współpracy z Opiekunami gwarantuje bezpieczeństwo, stabilność prawną oraz finansową. Jesteśmy dumni, że kształtujemy dzisiejszą kulturę zatrudnienia i tworzymy standardy na rynku pracy. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu naszych pracowników i ich świadomej odpowiedzialności za promowanie i przestrzeganie uczciwych praktyk rynkowych oraz etycznego postępowania. Nasze normy etyczne, zasady oraz procesy rekrutacyjne i personalne są proste i przejrzyste. Dbamy o to, aby były takie dla każdej ze stron – mówi Jakub Ogiński, Dyrektor Departamentu Marketingu.

Wspieramy i odpowiadamy za naszych pracowników

Kamil Wiatr / Fot. materiały prasowe

– W ATERIMA WORK jesteśmy odpowiedzialni za rekrutowanych przez nas pracowników. Realizując projekt dla naszego Klienta dokładnie sprawdzamy kompetencje i możliwości kandydatów. Rozmawiamy z nimi i wyjaśniamy na czym będzie polegała ich praca, jakie wsparcie otrzymają od pracodawcy, ale także jakie oczekiwania zostaną postawione przed nimi. Zależy nam, aby proces rekrutacyjny był prosty, skuteczny i transparentny. Uważamy, że tworzy to zdrową bazę dla zaangażowania pracownika. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Jeśli jest taka potrzeba, przeprowadzamy proces legalizacji pracy cudzoziemców. Niezwykle istotne jest dla nas właściwe przygotowanie każdej osoby do podjęcia zatrudnia, aby właściwie odpowiedzieć na potrzeby naszego Klienta – dodaje Kamil Wiatr, Dyrektor Zarządzający Linią Biznesową Polska, ATERIMA WORK.

Dbamy o inkluzywne i sprzyjające warunki pracy

Magdalena Jarczak / Fot. materiały prasowe

Chcemy, aby nasi pracownicy czuli się dobrze w naszej firmie i rozwijali wraz z nami. Dlatego tworzymy przyjazne miejsce pracy, inspirując się najlepszymi praktykami rynkowymi. Często są to drobne, proste rzeczy takie jak segregacja śmieci czy eliminacja plastiku. Działamy także zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, które są istotną częścią naszej strategii w zakresie rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji. Ważna dla nas jest inkluzyjność i różnorodność. Rozumiemy, że każdy z nas jest inny i wyjątkowy. Dajemy przestrzeń do wyrażania opinii i wdrażania nowych rozwiązań. Angażujemy się społecznie i przeciwdziałamy wykluczeniu. Zachęcamy naszych pracowników do współpracy w tym zakresie, tak abyśmy wspólnie działali na rzecz podnoszenia jakości życia osób starszych i niesamodzielnych. Zależy nam, aby nasza kultura organizacyjna oparta była na wzajemnym zrozumieniu, dobrej komunikacji i innowacyjnym podejściu do wyzwań otaczającego świata. Jesteśmy pracodawcą na teraz, ale także na przyszłość – podsumowuje Magdalena Jarczak, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Obszar HR, Komunikacji i Change Management KOMUNIKACJA@ATERIMA.PL

Fot. materiały prasowe