Strzegom (woj. dolnośląskie) zwany jest Granitowym Sercem Polski. To z bogatych złóż tego surowca jest najbardziej znany w Polsce i Europie. Ale Strzegom to także ogromna dynamika rozwoju, ciekawe inwestycje, przedsiębiorczy mieszkańcy i przyjazny samorząd.

Malowniczo położona wśród Wzgórz Strzegomskich gmina, jest dobrze skomunikowana z Podstrefą Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z autostradą A4 i lotniskiem we Wrocławiu. Gminę stanowi ponad 26 tys. mieszkańców.

Strzegom charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. Samorząd stwarza ulgi podatkowe dla inwestorów, uzbrajane są kolejne tereny. Jako jedna z niewielu gmin w Polsce zwalnia z podatku od nieruchomości nowo wybudowane hale produkcyjne na okres 6 lat. Z uwagi na charakter gospodarczy obowiązują niskie stawki podatku od środków transportu ciężkiego.

Każdego roku gmina przeznacza na inwestycje własne kilkanaście milionów zł. W tym roku zaplanowana kwota sięgnęła rekordowych 20 mln. Znaczną część środków inwestycyjnych pozyskuje się ze źródeł zewnętrznych.

We wrześniu ub. r. nastąpiło otwarcie nowoczesnego budynku z przedszkolem i żłobkiem, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (place zabaw, amfiteatr, sad owocowy, ogrody ). To budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych. Całkowity koszt budowy obiektu o pow. 1,9 tys. m2. wyniósł ok. 17 mln zł, przy wsparciu 10,3 mln zł z funduszy Unii Europejskiej.

Jednym z największych działań strzegomskiego samorządu ostatnich lat była przebudowa przestrzeni Starego Miasta, wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych. Inwestycja ta całkowicie odmieniła tę część miasta. Podziw wzbudza odbudowana, zabytkowa baszta. Miasto przecina odrestaurowana malownicza, kamienna estakada kolejowa, a w tle – Bazylika Mniejsza. To jedna z wizytówek Strzegomia i miejsce częstych spacerów mieszkańców. Ta panorama zachwyca już z daleka każdego, kto zmierza drogą 374 w kierunku Strzegomia.

Tegoroczne wydatki gminy obejmować będą, oprócz kontynuacji rozpoczętych w 2019 r. działań, inwestycje głównie w kulturę i sport. Ale nie tylko. Wśród zadań znajduje się dalsza przebudowa kilku ulic i placów, ciągów pieszo-rowerowych, czy placu przy kościele w Jaroszowie. Teren ten będzie odwodniony i pokryty kostką – oczywiście granitową.

Jacek Majewski

więcej na: ForumBiznesu.pl