„Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin” - to hasło tegorocznego Europejskiego Forum Biznesu, które 26 listopada br. odbyło się w Katowicach. Wydarzenie zwieńczyło tegoroczne edycje Programów: Najwyższa Jakość Quality International oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma.

Intencją organizatorów EFB 2019 było przybliżenie różnych obszarów w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin, a w efekcie całego kraju i innych państw Europy. Celem Forum była wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących obecnych uwarunkowań, zagrożeń, szans i wyzwań środowiska bezpieczeństwa.

Otwarcia Forum dokonali m.in. Bogumił Sobula, Wiceprezydent Katowic, który odniósł się do zagadnień zarządzania jakością i bezpieczeństwem w mieście, oraz prof. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International.

W panelu inauguracyjnym eksperci podjęli dyskusję na temat zagadnienia roli zarządzania bezpieczeństwem w organizacji, ogólnej polityki kierownictwa firmy i funkcji normalizacji w budowaniu rozwiązań w tym zakresie, a także zapobieganiu i przewidywaniu niebezpieczeństw w pracy.

W kolejnym panelu, którego partnerem merytorycznym była Politechnika Śląska: „Nowoczesne kształcenie lotnicze odpowiedzią na wyzwania bezpieczeństwa i szansą na gospodarczy rozwój regionu”, udział wzięli m.in. prof. dr inż. Bogusław Łazarz, Prorektor Politechniki Śląskiej, Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego oraz prof. dr hab. Piotr Niedzielski z Uniwersytetu Szczecińskiego.
  
„Bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo inwestycyjne”, było tematem debaty, podczas której eksperci dyskutowali m.in. o bezpieczeństwie finansowym definiowanym jako zdolność do pozyskania środków pieniężnych i szansa na stabilny rozwój podmiotów. Z kolei podczas debaty „Bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw i regionów” mowa była m.in. o tym dlaczego i w jaki sposób podmioty powinny samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne, czy o roli audytów i certyfikacji systemów energetycznych.
 
Podczas Forum sporo miejsca poświęcono także zagadnieniom z zakresu odpowiedzialności społecznej. Poseł Andrzej Sośnierz, były dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia był jednym z uczestników debaty poświęconej „Ochronie zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społecznego”. Eksperci omawiali m.in. zagadnienia badań nad wdrażaniem wyrobów medycznych do obiegu społecznego, nowe rozwiązania w systemie ochrony zdrowia, zagrożenia i korzyści, a także rolę normalizacji w ochronie zdrowia. Z kolei w panelu „CSR jako płaszczyzna współpracy między biznesem a sportem” zwracano uwagę w tym kontekście na elementy rozwoju lokalnej społeczności, sponsoring sportowy jako formę utożsamiania się firmy z regionem, czy działania polskich przedsiębiorców z zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego w sporcie.

Podczas Forum poznaliśmy także zdobywców tytułu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2019 – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma. Wręczono także nagrody tegorocznym laureatom XIII edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. To największy ogólnopolski program ponadbranżowy promujący jakość, który skupia grono przedsiębiorców,  instytucji i samorządów, przykładających dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów jakości. Laureaci są wyłaniani w kategoriach Produkt, Usługi oraz Zarządzanie, a wręczane są im certyfikaty i  medale QI 2019, Perły QI dla trzykrotnych zwycięzców, dla sześciokrotnych Złote Perły oraz Diamenty QI 2019 dla dziewięciokrotnych laureatów.

Redakcja