Zużycie energii elektrycznej w Polsce przerasta jej roczną produkcję. Niedobory mają w ostatnich trzech latach tendencję wzrostową, a braki uzupełniane są poprzez zakup od krajów sąsiednich. Zatem na rynku jest miejsce dla odnawialnych źródeł energii, takich jak np. elektrownie wiatrowe, słoneczne czy wodne.
TRMEW Obrót S.A. zachęca i stwarza jak najlepsze warunki zarówno do zakupu, jak i sprzedaży energii elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, oferując, między innymi  sprzedaż energii elektrycznej ze stałą ceną na 15 lat.

Produkcja energii w Polsce nie jest wystarczająca

W 2018 r. w Polsce wytworzono 165 214 GWh energii elektrycznej (wg raportu PSE). Zużycie wzrosło w tym samym czasie o ok. 3 tys. GWh. Jednocześnie, od 2006 r. można zaobserwować stale zwiększający się udział odnawialnych źródeł energii – w 2018 r. produkcja wyniosła ponad 12 tys. GWh, z uwzględnieniem produkcji z elektrowni wodnych.

Pojęcie „odnawialne źródła energii” (OZE) niesie wiele, różnych skojarzeń dotyczących sposobów wytwarzania energii z wykorzystaniem wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermii i biopaliw. Do skutecznego wykorzystywania sił natury niezbędne jest umiejętne prognozowanie zjawisk pogodowych, natomiast, aby zarabiać na energii elektrycznej, nieodzowne jest przewidywanie zmienności warunków na rynkach energii. I w tym właśnie specjalizuje się spółka TRMEW Obrót S.A. Dzięki jej wieloletniemu doświadczeniu prognozy przynoszą wymierne korzyści klientom.

OZE umożliwiają produkcję energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska poprzez m.in. instalacje wiatrowe, fotowoltaiczne (zwane popularnie słonecznymi) oraz biogazownie i elektrownie wodne. Nie oznacza to jednak, że każdy, kto chciałby wykorzystać prąd pochodzący ze źródeł odnawialnych musi zainwestować w jedną z takich instalacji. Jako specjalista w tej dziedzinie TRMEW Obrót S.A. umożliwia zakup energii pochodzącej właśnie z takich źródeł każdemu, kto chciałby z niej korzystać, bez dodatkowych inwestycji.

Obecnie udział instalacji OZE w całym rynku energetycznym w Polsce to około 4,4 GW, w tym ok. 58 proc. energii pochodzi z elektrowni wiatrowych, 22 proc. z biomasy, 16 proc. z hydroinstalacji, 4 proc. z biogazu, a 0,03 proc. z fotowoltaiki.

Odnawialne źródła energii to rozwiązanie, którego wykorzystywanie niesie za sobą liczne korzyści. Energia taka jest przyjazna dla środowiska i pozytywnie wpływa na utrzymanie właściwych parametrów globalnych (zerowa emisja zanieczyszczeń w pozyskiwaniu energii z wody, wiatru czy słońca). Wykorzystywanie odnawialnych źródeł jest również niezwykle atrakcyjne pod względem finansowym.

Kto może korzystać z instalacji OZE?

Dostępność energii pochodzącej z naturalnych źródeł jest dziś w zasięgu ręki dla każdego. Aby ją wykorzystywać nie trzeba inwestować ogromnych pieniędzy, a jedynie rozważyć zmianę dostawcy prądu. Wówczas można samodzielnie zdecydować czy energia, którą wykorzystuje się na co dzień będzie pochodziła z OZE.

Jedną z najbardziej istotnych zalet odnawialnych źródeł energii jest fakt, że ich zasoby są nieograniczone i odnawiają się w bardzo krótkim czasie. Nie może to zatem spowodować ich całkowitego wykorzystania, a więc nie doprowadzi do deficytu. Oprócz tego, do najważniejszych atutów należy zaliczyć niski koszt eksploatacji oraz redukcję kosztów użytkowania. W przypadku biogazowni zaletą jest również wykorzystanie odpadów z sektora rolniczego, leśnego i przetwórstwa spożywczego, a przy tym ograniczenie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych.

Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści płynące z wykorzystania tego typu rozwiązań, wad jest niewiele. Największą z nich okazuje się niestabilność produkcji energii, która jest wynikiem zależności od czynników atmosferycznych przy pozyskiwaniu prądu z wiatru czy słońca. Niemniej jednak, dziś można temu zaradzić. Konsumowanie energii odnawialnej za pośrednictwem TRMEW Obrót jest w pełni bezpieczne, bowiem wszelkie przerwy  są niwelowane poprzez dostawy z Towarowej Giełdy Energii lub z rynku bilansującego. Minusem są także duże nakłady inwestycyjne, jednakże nie dotyczą one odbiorców, a jedynie wytwórców energii.

Aukcje OZE, taryfy gwarantowane

Produkcja energii elektrycznej w Polsce może nieść za sobą szereg korzyści dla wytwórców.

Obecnie można korzystać z systemu aukcyjnego, określonego w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Gwarantuje on niezmienną cenę odkupu energii od producenta przez 15 lat (dla nowych instalacji). Właściciele istniejących już instalacji mogą dzięki systemowi aukcyjnemu uzyskać korzystniejsze dla siebie warunki finansowe, niż w chwili obecnej.
Drugim ze sposobów sprzedaży energii są taryfy gwarantowane (FIT). To nowe rozwiązanie, wprowadzone w życie w ub. roku. Wytwórca zielonej energii z wody lub biomasy ma zagwarantowaną sprzedaż energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego po stałej cenie (rewaloryzowanej o wskaźnik inflacji) przez pierwsze 15 lat funkcjonowania instalacji OZE. Taryfa FIP polega natomiast na wyrównaniu ceny sprzedaży energii na konkurencyjnym rynku do poziomu taryfy gwarantowanej.

Sprzedaż energii elektrycznej z paneli słonecznych

Latem, kiedy dni są dłuższe, światła słonecznego pozyskiwanego przez ogniwa fotowoltaiczne jest więcej. Jeśli instalacja produkuje więcej energii, niż jej potrzeba do użytku, nadwyżki można sprzedać. To pozyskiwanie oszczędności finansowych, ale także pozytywny wpływ na środowisko.

Energia słoneczna to naturalne źródło energii, które pozyskuje się i przetwarza przy użyciu specjalnych baterii. Panele składają się z elementów zwanych ogniwami fotowoltaicznymi. Standardowy dom jednorodzinny posiada instalację produkującą od 3 do 5 kWp. Do uzyskania 1 kWp potrzebne są 4 panele fotowoltaiczne, o łącznej powierzchni 6,8 m2.

Wprawdzie instalacja paneli słonecznych jest dość drogą inwestycją, niesie jednak wiele korzyści, w tym dwie najważniejsze – niezależność od dostaw prądu z elektrowni i brak lub znaczne ograniczenie opłat za energię. Jest to możliwe w sytuacji, gdy energia elektryczna jest konsumowana w miejscu jej wyprodukowania. Ponadto podmiotom gospodarczym zobligowanym do kupowania uprawnień CO2 pozwala zmniejszyć ten obowiązek, a tym samym koszty swojego funkcjonowania. Niestety, prosumenci (produkujący energię elektryczną i jednocześnie ją konsumujący jako osoby fizyczne) nie mają możliwości bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej z paneli słonecznych do odbiorców końcowych. Trafia ona do sieci elektroenergetycznej, a kiedy ją konsumują, z tej sieci ją pobierają.  Ok. 20-30 proc., pozostaje w dyspozycji danego zakładu energetycznego, do którego sieci elektroenergetycznej instalacja fotowoltaiczna jest podłączona. Taka osoba może czerpać korzyści ze sprzedaży swojej energii elektrycznej do sieci, ale nie w formie pieniężnej. Wyprodukowany prąd, można oddawać do sieci, a kiedy zaistnieje potrzeba, odebrać ją z odpowiednim upustem. Jego wysokość zależy przede wszystkim od tego, jak duża jest instalacja. Przykładowo, przy systemie o mocy do 10 kW, można odbierać aż 4/5 energii.

Chcąc sprzedawać prąd produkowany przez farmy fotowoltaiczne , warto nawiązać współpracę z wyspecjalizowanymi spółkami obrotu.  TRMEW Obrót jako firma, która zajmuje się zarządzaniem i obrotem energią odnawialną, oferując jak najbardziej atrakcyjne i nowoczesne rozwiązania współpracy, powinna być naturalnym i pierwszym wyborem producentów zielonej energii.

Dariusz Bliźniak, Wiceprezes Zarządu TRMEW Obrót S.A.
(red. Jacek Majewski)


Apla
TRMEW Obrót S.A. – kogeneracja „pod klucz”


TRMEW Obrót S.A. jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie się rozwijających, niezależnych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Firma współpracuje z najliczniejszą grupą wytwórców produkujących energię z odnawialnych źródeł. Działalność spółki skupia się na wielu dziedzinach – od handlu hurtowego energią, prawami majątkowymi czy gwarancjami pochodzenia, po sprzedaż energii do odbiorców końcowych oraz kompleksowe rozwiązania dla firm w zakresie instalacji wytwarzających energię elektryczną i energię cieplną w wysokosprawnej kogeneracji. 

Spółka została założona w 2013 r. przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych – największą organizację non-profit w sektorze OZE w Polsce. Firma TRMEW Obrót S.A. zaczynała od hydroenergii i dzięki doskonaleniu umiejętności prognozowania zachodzących zjawisk pogodowych, instalacje OZE stały się dla niej zrozumiałe i przewidywalne. TRMEW Obrót S.A. prognozuje również zmienność warunków na rynkach energii, na podstawie danych pozyskanych z codziennego monitoringu. Daje to firmie przewagę nad konkurencją i pozwala na poszerzanie jej wachlarza usług.

W 2017 roku spółka rozpoczęła obrót prądem na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz rozpoczęła transakcje handlowe na wymianie  międzysystemowej. Znaczącą działalnością TRMEW Obrót S.A. jest jej działalność w sektorze obrotu energią, z najskuteczniejszym działem handlu hurtowego energią elektryczną polskich spółek niezależnych.

TRMEW Obrót S.A. wspiera klientów m.in. w definiowaniu ich rzeczywistego zapotrzebowania na energię, pomaga optymalizować jej zużycie, czy wnioskować o Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej. Producenci energii ze źródeł z OZE mogą liczyć także na wsparcie w jej sprzedaży i w aukcjach. Firma dba o to, aby producenci energii byli wyposażeni w odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz wdrażali innowacyjne rozwiązania. Organizowane są warsztaty, szkolenia specjalistyczne, targi i konferencje.

Firma reaguje na zmiany na rynku energii i skutecznie dba o bezpieczeństwo energetyczne oraz optymalizację energetyczną współpracujących z nim przedsiębiorstw. Oferuje realizację kogeneracji od projektu, poprzez wybudowanie, aż po uruchomienie. Klienci spółki mogą powierzyć jej m.in. zarządzanie źródłem, finansowanie inwestycji w formule ESCO, czy pozyskiwanie funduszy pomocowych. Oferuje również zakup ewentualnych nadwyżek energii elektrycznej powstałych u klienta.

W szerokim spektrum działalności TRMEW znajduje się również wytwarzanie energii elektrycznej. Trzy turbiny wiatrowe o mocy 2,5 MW każda, które tworzą kompleks elektrowni wiatrowej w miejscowości Żeńsko, k. Drawska Pomorskiego, rocznie produkują 19 GWh energii.

TRMEW Obrót S.A. jest członkiem Towarowej Giełdy Energii (TGE), Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) i European Energy Exchange (EEX).

źródło: Materiały Prasowe