Rozmowa z Bogdanem Szewczykiem, właścicielem i dyrektorem generalnym Fabryki Mebli BODZIO
Reklama

Fabryka Mebli BODZIO jest laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień. Tym razem zostali Państwo nagrodzeni certyfikatem „Super Marka 2019” oraz wyróżnieniem specjalnym „Marka Dekady”, przyznawanymi w oparciu o wyniki badań konsumenckich. Jak tego typu tytuły wpływają na kształtowanie się wizerunku firmy?

Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa to mozolny i złożony proces, na który składa się wiele różnorodnych elementów, często ze sobą tylko pozornie związanych. Jednym z nich są oczywiście wszelkie wyróżnienia i nagrody, które taki wizerunek budują i wzmacniają. Nagrody te potwierdzają, że jesteśmy firmą rozpoznawalną o ugruntowanej pozycji rynkowej. Musi to iść w parze z zaufaniem, które staramy się budować na co dzień, zwłaszcza w relacjach z naszymi klientami i kontrahentami.
Kryteria badań konsumenckich, określających między innymi wartość, aktywność oraz rozpoznawalność poszczególnych marek poprzez jakość oferowanych produktów i usług są dla nas szczególnie ważne. To obiektywny miernik postrzegania nas przez klientów, tym bardziej, że zostaliśmy poddani takiej weryfikacji już po raz dziesiąty. Wypracowanie rozpoznawalności marki przy tak zróżnicowanym i konkurencyjnym rynku mebli jest czymś trudnym, ale niezbędnym. Tym bardziej tytuł „Super Marka” jest tak cennym dla nas wyróżnieniem.

Jak ważne w kontekście wiarygodności przedsiębiorstwa są opinie klientów, ich przywiązanie i lojalność względem marki ?

To klienci są najbardziej obiektywnym recenzentem naszych produktów i usług, a ich opinia jest dla nas kluczowa. Na tej podstawie możemy określać stopień ich zaufania do nas jako producenta i sprzedawcy. Szczególnie cieszy, kiedy klienci wielokrotnie wracają do naszych salonów, by dokonać zakupów. To najlepszy dowód lojalności i zaufania do naszej marki, którego nie można zbudować tylko dzięki dobrej reklamie i zabiegom marketingowym. Czynimy wszystko, aby nadal cieszyć się takim uznaniem, zwłaszcza poprzez systematyczne poszerzanie oferty produktowej oraz podnoszenie jakości usług.

Czy na firmie z niemal 35-letnią historią ciąży jakaś szczególna odpowiedzialność, a może wręcz przeciwnie – łatwiej jest funkcjonować na rynku?

Ponad trzy dekady istnienia naszej firmy to nie tylko jej rozbudowa, inwestycje i szeroko rozumiany rozwój. To także zdobywanie doświadczenia i walka o swoją pozycję w branży, która uchodzi za jedną z najprężniej działających. Z tej perspektywy już sam fakt, że należymy do grupy najstarszych i największych producentów mebli w Polsce stawia nas w szczególnej sytuacji. Z drugiej strony mamy świadomość, że ciąży na nas szczególna odpowiedzialność zwłaszcza wobec naszych klientów, którzy od firmy z takimi tradycjami mają prawo wymagać więcej.

Rozmawiała Magdalena Tułecka