Słoma jest obecnie jednym z najpopularniejszych rodzajów biomasy wykorzystywanym jako odnawialne źródło energii. Powinna być przechowywana pod zadaszeniem, zabezpieczona przed zawilgoceniem, w postaci balotów okrągłych lub prostopadłościennych. 

MetalERG w produkcji kotłów EKOPAL specjalizuje się od 1993 r. To rodzinna firma, działająca na rynku już od ponad 50 lat, początkowo w branży budowlano-remontowej, a później w przetwórstwie metali i tworzyw sztucznych. Od lat 90. domeną firmy jest produkcja kotłów na ekologiczne paliwa z biomasy, głównie słomę, ale również drewno, zrębki, wierzbę energetyczną, odpady włókiennicze, trociny. Urządzenia znajdują odbiorców nie tylko w Polsce, ale także praktycznie w całej Europie, jak i w Kazachstanie, Rosji, Chinach, USA i Kanadzie. Uzupełnieniem oferty są wydajne i ekonomiczne nagrzewnice powietrza. Firma jest również producentem światowej jakości medycznych zestawów do podawania tlenu oraz reaktora do termicznej utylizacji odpadów poubojowych.

MetalERG jest dziś średniej wielkości przedsiębiorstwem, zatrudniającym 150 osób, w tym wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Firma dysponuje własnym biurem konstrukcyjnym. Posiada 25 patentów na swoje rozwiązania, a produkcja odbywa się zgodnie ze standardami Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2000 oraz ISO 13485:2003 (wyroby medyczne).

EKOPAL to szereg kotłów wsadowych o mocach od 25 kW do 1,5 MW. Łącząc je w zespoły, można uzyskać moce do 5 MW. Kotły te są wykorzystywane zarówno do ogrzewania gospodarstw rolnych, ferm drobiu, chlewni, szklarni, suszarni zbóż, a odpowiedniej wielkości instalacja jest w stanie ogrzać kilka bloków wielorodzinnych, osiedle czy małą wieś. Obsługa kotłów jest maksymalnie uproszczona. Sterowniki w całości zarządzają procesem spalania wg zaprogramowanych parametrów, jak prędkość i warunki spalania. Całe wytworzone ciepło jest magazynowane w zbiorniku akumulacyjnym, dzięki któremu nie jest wymagana obsługa całodobowa. Dzięki temu zużycie słomy jest niskie i osiąga się doskonałe efekty ekonomiczne i ekologiczne. Inwestycja w nagrzewnice firmy MetalERG, podłączone do suszarni zbóż, zazwyczaj zwraca się już po 1-2 sezonach suszenia.

Dobrze dobrany kocioł na biomasę EKOPAL potrzebuje zaledwie 2-3 załadunków słomy na dobę, która spala się całkowicie, nie pozostawiając zbędnych odpadów (popiół może być wykorzystywany jako nawóz). Do ogrzania budynku o pow. 200 m2 potrzeba ok. 8 ton paliwa w okresie grzewczym. Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za kotłami na słomę, pomijając fakt ekonomiczny, jest ekologia. Roślina do swojego wzrostu pobiera z otoczenia dwutlenek węgla. Podczas procesu jej spalania do atmosfery oddawana jest taka sama ilość dwutlenku węgla, co podczas jej wzrostu. Prosty rachunek matematyczny dowodzi o zerowym bilansie CO2. 

Magdalena Tułecka, Jacek Majewski