Kopalnia Soli „Wieliczka” działa nieprzerwanie od ponad 700 lat, co czyni ją jedną z najstarszych firm w Polsce i Europie. Od samego początku stanowiła ważny element społeczno-ekonomiczny w Wieliczce, stąd śmiało można powiedzieć, że CSR ma w genach.

Przez długie stulecia wielicka kopalnia była przede wszystkim dużym ośrodkiem produkcji soli. Dawała zatrudnienie, kształciła fachowców, rozwijała sztukę górniczą. Opieka medyczna, przejrzysty system wynagrodzeń, minimalizacja skutków górniczej eksploatacji – to wszystko było w Wieliczce już w czasach Kazimierza Wielkiego.

Współcześnie w Wieliczce nie wydobywa się już soli. Przedsiębiorstwo skupia swoje wysiłki na ochronie dziedzictwa kultury i przyrody (od 1978 r. kopalnia figuruje na Liście UNESCO) oraz udostępnianiu go społeczeństwu poprzez działalność turystyczną, uzdrowiskową, organizację wydarzeń.

Wieliccy górnicy w misji firmy podkreślili: „Czujemy się odpowiedzialni wobec otoczenia i społeczności lokalnej. Będziemy chronić środowisko naturalne i wspierać społecznie użyteczne inicjatywy”. Dotrzymują słowa, prowadząc intensywne prace zabezpieczające, podtrzymując tradycję i dając przykład wrażliwości na drugiego człowieka.

Kopalnia dba o podziemia, ale dba również o powierzchnię. Świadectwem odpowiedzialności za środowisko naturalne są m.in. ekologiczna warzelnia oraz zabytkowy Park św. Kingi.

Kopalnia Soli „Wieliczka” pomyślnie przeszła przemianę z zakładu przemysłowego w nowocześnie zarządzaną firmę na miarę XXI wieku. W swych działaniach stawia na zrównoważony rozwój, kapitał ludzki, wielowiekową tradycję. Z drugiej zaś strony śmiało sięga po nowoczesne rozwiązania, dzięki którym podziemny zabytek przetrwa kolejne stulecia.

Julia Ćwiertniak