Od stycznia do marca 2014 roku w Polsce zgłoszono ponad 6 tysięcy wypadków drogowych. Udział w wypadku drogowym jest zawsze bardzo stresującą sytuacją dla kierowcy i w związku z tym łatwo w takiej sytuacji zapomnieć o spisaniu na miejscu wypadku oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Tymczasem takie oświadczenie jest bardzo ważne przy ubieganiu się o pokrycie szkody przez ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy w wypadku drogowym ucierpiały osoby lub mamy podejrzenie o dokonaniu przestępstwa, należy bezwzględnie powiadomić o zdarzeniu Policję. Jednak w przypadku drobnej stłuczki, w której nikt nie odniósł obrażeń, a ustalenie okoliczności wystąpienia szkody i osoby sprawcy nie pozostawia żadnych wątpliwości, nie ma takiej konieczności. Kwestię odszkodowania możemy rozwiązać spisując wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Właściwie spisane na miejscu zdarzenia oświadczenie jest bardzo przydatne w późniejszym procesie likwidacji szkody, ponieważ zawiera kluczowe informacje dla ubezpieczyciela (kto jest sprawcą szkody, jak doszło do zdarzenia i jakie szkody powstały na pojazdach).

Najlepszym rozwiązaniem jest spisanie oświadczenia na specjalnym druku, który widnieje na stronie ubezpieczyciela lub jest przekazywany klientowi podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Niestety nie każdy w momencie wypadku ma dostęp do tego typu dokumentów - najczęściej dysponujemy jedynie czystą kartką papieru. Od czego w takiej sytuacji zacząć sporządzanie oświadczenia?

W pierwszej kolejności należy spisać dane personalne kierującego pojazdem. Jeżeli kierujący nie jest właścicielem pojazdu, musimy również zebrać dane osoby do której należy samochód (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, serie i numer dowodu osobistego, numer PESEL oraz numer prawa jazdy). Następnie w oświadczeniu trzeba umieścić informacje dotyczące pojazdów, które brały dział w kolizji (marka i model, numer rejestracyjny). W oświadczeniu musi się też znaleźć opis uszkodzeń obu pojazdów – jeśli któryś z nich miał wcześniejsze uszkodzenia, co często można od razu stwierdzić (np. w innym obszarze niż obecnie uszkodzony), należy to opisać. Ponadto oświadczenie powinno zawierać precyzyjny opis okoliczności zdarzenia; szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia pokazujący ustawienie pojazdów przed i po kolizji, a także informację o miejscu, w którym doszło do zdarzenia). Kierowcy powinni też pamiętać o spisaniu danych personalnych ewentualnych świadków zdarzenia, a sytuacją idealną jest, jeżeli uda się uzyskać ich podpis na oświadczeniu. Bardzo pomocne mogą okazać się również zdjęcia wykonane bezpośrednio po wypadku - wskazujące zarówno na ustawienie pojazdów tuż po wypadku, jak i obrazujące uszkodzenia.

Po sporządzeniu oświadczenia pozostaje nam zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela - spokojnie można to zrobić po powrocie do domu. Proces likwidacji szkody przy prawidłowym sporządzeniu oświadczenia będzie z pewnością dużo łatwiejszy i szybszy do przejścia.