– Gdyby zmaterializował się pomysł Komisji Nadzoru Finansowego, która chce, by usługi odwróconej hipoteki mogły oferować tylko towarzystwa ubezpieczeń, rozwój rynku byłby zagrożony – twierdzi Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego Dom. Dodaje, że stało się tak w Bułgarii po wejściu w życie podobnych ograniczeń.
– Rozmawialiśmy z resortami gospodarki i finansów, które przygotowują ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, i uzyskaliśmy zapewnienie, że tego rodzaju zapisu nie będzie – mówił wczoraj Majkowski. Projekt zakłada, że firmy takie jak FH Dom czy FH Familia będą podlegać nadzorowi KNF.
Działanie bez regulacji prawnych i brak bezpieczeństwa klientów to główne zarzuty pod adresem firm oferujących dożywotnie renty w zamian za prawo do nieruchomości. Majkowski jest za uregulowaniem rynku, ale przypomina, że dziś tego typu firmy nie działają poza prawem. – Umowy o dożywocie reguluje kodeks cywilny. Nawet gdyby nasza firma upadła, klienci mogą dokonać egzekucji jej majątku na drodze kodeksu postępowania cywilnego i prawa upadłościowego. Poza tym z umowy można się wycofać, trzeba jednak oddać wszystkie otrzymane pieniądze plus odsetki – podkreśla Majkowski.