Barclays, Citi, Société Générale i Santander otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 12-letniej obligacji benchmarkowej nominowanej w euro, podało Ministerstwo Finansów (MF).

Takie informacje wynikają z komunikatu ministerstwa. Zapewniono także, że transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie.

Ostatnia emisja obligacji denominowanych w euro miała miejsce na początku ubiegłego roku. Resort sprzedał wtedy 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 2,0 mld euro przy rentowności 3,032% wobec popytu wynoszącego 4,1 mld euro.

Ostatnia emisja obligacji na rynkach zagranicznych miała miejsce we wrześniu 2014 roku - Ministerstwo Finansów sprzedało wówczas 7-letnie obligacje nominowane we frankach szwajcarskich o wartości nominalnej 500 mln CHF i terminie zapadalności w dniu 17 września 2021 r.

Poziom finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2015 r. sięgnął ok. 47% na koniec lutego wobec ok. 30% na koniec ub. roku, Według ustawy budżetowej, potrzeby pożyczkowe brutto w 2015 r. to 154,8 mld zł, w tym potrzeby netto to 54,0 mld zł, wykup długu krajowego - 84,2 mld zł oraz wykup długu zagranicznego - 16,6 mld zł.