Dziś ustawa o spreadach, a jeśli banki nie porozumieją się z klientami, za rok pojawi się prawo o restrukturyzacji kredytów walutowych.
Prezydent Andrzej Duda wysłał do Sejmu ustawę o zwrocie spreadów przy kredytach walutowych. Ustawa nakazuje bankom zwrócić część spreadów, które zostały pobrane od klientów mających kredyty walutowe. Spread to różnica między kursem, po jakim bank kupuje walutę, a kursem, po jakim sprzedaje ją klientom. W kredytach walutowych pojawiają się one przy wielu okazjach. Na samym początku przy przeliczaniu kredytu na złote, później w trakcie jego spłaty, także podczas uiszczania różnego rodzaju opłat związanych np. z ubezpieczeniem kredytu. Prezydencka propozycja zakłada, że banki będą musiały rozliczyć z klientami spready od kredytów wziętych między 1 lipca 2000 r. a 26 sierpnia 2011 r., czyli do dnia, kiedy weszła w życie ustawa antyspreadowa, dopuszczająca, by klienci samodzielnie kupowali walutę na rynku.
Będą mogli z niej skorzystać zarówno obecni posiadacze kredytów walutowych, jak i ci, którzy już je spłacili. Tak osoby fizyczne, jak i prowadzące działalność gospodarczą, ale w tym przypadku tylko te, które nie odliczały kredytu od kosztów prowadzonej działalności. Propozycja mówi o zwrocie spreadu wyższego niż dopuszczalny, czyli przewyższający kurs kupna czy sprzedaży w Narodowym Banku Polskim o 0,5 proc. To największa różnica w porównaniu z poprzednią wersją, gdzie była mowa o zwrocie całego spreadu. Banki będą miały obowiązek zwrócić część spreadu do sumy 350 tys. zł na osobę. W przypadku par, które brały kredyt wspólnie, limit sięga 700 tys. zł.