Wielu czekało na to rozwiązanie. Wakacje kredytowe staną się faktem, podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy wejdzie w życie 15 maja 2024 r. Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych? Ile będzie trwać przerwa w spłacie zobowiązań?

Kto skorzysta z tego rozwiązania?

Osoby, które mają do spłacenia kredyt hipoteczny o wartości nieprzekraczającej 1.2 mln zł. Żeby spełniać kryteria skorzystania z wakacji kredytowych, comiesięczne wydatki na spłatę muszą przekraczać 30 proc. dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku). Ewentualnie trzeba mieć na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, lub dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek). Umowa powinna zostać zawarta przed 1 lipca 2022 r.

Wakacje kredytowe 2024. Przez ile miesięcy można nie płacić rat?

Przez dwa miesiące, od maja do 30 czerwca 2024 r. Z kolei w przypadku kolejnych kwartałów, przez miesiąc w każdym kwartale.

W okresie zawieszenia spłaty kredytobiorca nie płaci rat kapitałowo-odsetkowych. Jedynie jest zobowiązany uiścić opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu (jeśli taką umowę zawarł). Ogólny okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata była zawieszona.

Gdzie składać wnioski?

W swoim banku, pisemnie lub przez bankowość elektroniczną. Opcje mogą się różnić, w zależności od konkretnego banku. Instytucja powinna potwierdzić przyjęcie wniosku w czasie 21 dni od daty jego otrzymania.

Już można składać wnioski o wakacje kredytowe w swoim banku pisemnie lub przez bankowość elektroniczną, w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank. Bank potwierdza przyjęcie w czasie 21 dni od daty jego otrzymania. Według szacunków ministerstwa finansów, z wakacji kredytowych w 2024 r. skorzysta maksymalnie 562 tys. kredytobiorców. Banki szacują, że będzie je to kosztować między 3 a 5 mld zł.