Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że chce pomóc "frankowiczom" i jednocześnie uwzględnić też rzeczywiste zagrożenia, jakie mogą płynąć w związku z tym dla sektora bankowego.

"Sytuacja nie jest łatwa. Pracowaliśmy nad tym projektem w Kancelarii Prezydenta, pracowaliśmy ze środowiskami, które protestują wobec tej sytuacji, w jakiej znajdują się osoby, które te kredyty mają, często rzeczywiście trudnej sytuacji. Deklarowałem i deklaruję, że chcę tym osobom pomóc" – powiedział w czwartek prezydent w wywiadzie dla Superstacji.

"Jest projekt, ten projekt był oceniany zarówno przez NBP, jak i przez KNF. Te opinie, zwłaszcza z KNF wróciły z projektem do Kancelarii Prezydenta. Jest grupa niezależnych ekspertów, którzy w tej chwili analizują i to, co do tej pory przygotowaliśmy i te uwagi, które zostały zgłoszone przez KNF – to są eksperci i wierzę w to, że uda im się wypracować takie rozwiązanie, które jako prezydent będę mógł złożyć spokojnie w Sejmie jako projekt ustawy, który także będzie uwzględniał właśnie te potencjalne zagrożenia, które są dla banków. Ale zagrożenia, które mają charakter rzeczywistych zagrożeń, a nie tych, które są wymyślone czy wyimaginowane" – dodał.

"Dziś trwają jeszcze cały czas prace ekspertów. To jest dla mnie sprawa ważna, chcę to mocno podkreślić. Dlatego mimo różnych ataków, z różnych stron - są różne uwagi, także i ataki (…) i ja mimo wszystko chcę tę sprawę załatwić, tak jak obiecałem. Jaka będzie ostateczna postać, zobaczymy. Jaka będzie decyzja parlamentu – zobaczymy" – powiedział prezydent.

W środowym komunikacie Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prace nad rozwiązaniem problemów osób posiadających kredyty denominowane i indeksowane do walut obcych nadal trwają, a obecnie są prowadzone konsultacje eksperckie, których celem jest m.in. ocena i analiza informacji, danych i opinii, które w dniach 15 i 29 marca 2016 roku przedstawiła Komisja Nadzoru Finansowego, odnośnie propozycji projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki.

Ponadto poinformowano, że szefowa Kancelarii Prezydenta powołała 8 kwietnia zespół do spraw wypracowania zmian w propozycji projektu ustawy dotyczącej kredytów odnoszonych do walut obcych. KPRP przewiduje, że prace zespołu zakończą się na przełomie maja i czerwca przedstawieniem propozycji uzupełnień do projektu.

W komunikacie KPRP wskazano, że jednocześnie są kontynuowane konsultacje z przedstawicielami firm zajmujących się audytem finansowym, w szczególności w sektorze bankowym, które mają na celu wypracowanie mechanizmów rozłożenia skutków finansowych projektowanej regulacji na lata. Wskazano, że podstawowym celem projektu pozostaje złagodzenie negatywnych i niemożliwych do przewidzenia - w momencie zaciągania kredytu - skutków, jakie zostały wywołane dużym wzrostem kursów walut. Zadaniem, jakie postawiła sobie Kancelaria Prezydenta, jest także stworzenie mechanizmów gwarantujących wieloaspektowe bezpieczeństwo finansowe Polski po wejściu w życie projektowanej ustawy.