Czy możesz jeździć nieubezpieczonym samochodem i nawet o tym nie wiedzieć? Dla niektórych kierowców nagła kara za brak OC może być sporym szokiem. Opisujemy klika sytuacji, w których OC nie odnowi się automatycznie i musisz sam pamiętać o zawarciu nowej umowy.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK firmy ubezpieczeniowe muszą informować swoich klientów najpóźniej na 14 dni przed końcem ubezpieczenia OC, że nastąpi jego przedłużenie na kolejny roczny okres. Dzięki takiej informacji po pierwsze masz pewność, że Twoja polisa nie wygaśnie, a po drugie masz czas na znalezienie OC w innej firmie i wypowiedzenie kończącej się umowy - jeśli postanowiłeś pożegnać się z dotychczasowym ubezpieczycielem.

Ustawodawca wyszedł naprzeciw zapominalskim kierowcom i postanowił, że jeśli tylko polisa OC była opłacona, to ubezpieczający nie musi robić nic - ubezpieczenie odnowi się automatycznie na następny rok. Taki mechanizm zapobiega przerwom w ciągłości obowiązkowego OC samochodu. Jednak są sytuacje, w których ustawa wyłącza automatyczne przedłużanie umowy. Przedstawiamy sytuacje, kiedy powinieneś sam pilnować daty zawarcia kolejnej umowy OC, aby uniknąć kary z UFG za przerwę w ubezpieczeniu.

1. Zakup używanego pojazdu

Zgodnie z art. 31 ww. Ustawy wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC ppm przechodzą na nabywcę pojazdu. To oznacza, że kupujesz samochód wraz z ważnym OC. Jednak ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela nie odnawia się na kolejny rok - wygaśnie wraz z końcem okresu, na jaki zostało zawarte.

Jeśli więc kupiłeś używany samochód, powinieneś zapamiętać, do kiedy ważne jest OC wykupione przez poprzedniego właściciela. Możesz korzystać z tej polisy do końca okresu ubezpieczenia albo wypowiedzieć ją i wykupić nowe ubezpieczenie na siebie.

2. Otrzymanie pojazdu w spadku lub w drodze darowizny

Jest to sytuacja identyczna jak opisana powyżej, ponieważ art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK mówi o przejściu lub przeniesieniu prawa własności pojazdu. Przeniesieniem własności jest nie tylko sprzedaż, ale również darowizna pojazdu, natomiast w przypadku dziedziczenia mówimy o przejściu prawa własności.

Jeśli więc dostałeś samochód w spadku (z aktualnym ubezpieczeniem OC), pamiętaj, aby sprawdzić, do kiedy obowiązuje polisa i nie zapomnij o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia z tak dopasowanym okresem ochrony, żeby nie było przerwy pomiędzy jednym a drugim ubezpieczeniem.

3. Zaległości w opłatach składki

Jeśli decydujesz się na płatności w ratach i zapomnisz uregulować jedną z nich, Twoja umowa nie odnowi się. Ochrona ubezpieczeniowa nie wygaśnie wskutek zaległości - polisa będzie ważna aż do końca okresu ubezpieczenia - jednak nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Oczywiście ubezpieczyciel będzie upominał się o zapłatę składki za czas, w którym udzielał ochrony.

Takie sytuacje zdarzają się tym rzadziej im sprawniej w danym towarzystwie ubezpieczeniowym funkcjonuje dział windykacji i zdąży w porę poinformować klienta o zaległości. Jeśli wiesz, że nie zapłaciłeś raty za ubezpieczenie, a umowa już się kończy, powinieneś mieć świadomość, że Twoje OC nie odnowi się na następny rok.

4. OC krótkoterminowe

Automatyczne odnawianie umów ubezpieczenia OC dotyczy wyłącznie tych zawieranych na rok. Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Jak widać, w ustawie mowa jest o okresie 12 miesięcy. Jeżeli ubezpieczenie OC jest krótkoterminowe, powyższy przepis go nie dotyczy, czyli nie ma mowy o automatycznym odnawianiu umów krótkoterminowych.

OC krótkoterminowe na 30 dni można wykupić np. dla pojazdu zabytkowego lub dla auta sprowadzonego z zagranicy, ale niezarejestrowanego jeszcze w Polsce. Taka polisa jednak wygaśnie po zakończeniu trzydziestodniowego okresu ubezpieczenia.

„Szczególnie osoby, które kupiły używany samochód razem z ubezpieczeniem OC poprzedniego właściciela oraz klienci płacący za OC w ratach, powinni pamiętać o dacie końca swojej aktualnej polisy. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który nakłada opłaty karne za brak OC potwierdza, że za ponad 70% przypadków braku ważnego ubezpieczenia odpowiadają właśnie zapominalscy, którym polisa wygasła w takich sytuacjach” - mówi Dominika Grabek, ekspertka kalkulatora OC AC mfind. „W 2016 roku posiadacz samochodu osobowego za brak OC przez okres powyżej 14 dni zapłaci aż 3700 zł kary. Warto mieć świadomość, w jakich okolicznościach umowa OC nie przedłuży się automatycznie, bo nieznajomość prawa może okazać się bardzo kosztowna” - ostrzega Dominika Grabek.

Adam Poznański mfind