Koniec z wyłudzaniem, sztucznie zawyżanymi odsetkami i gigantycznymi opłatami za windykację. Wchodzą w życie kluczowe przepisy ustawy antylichwiarskiej
Już od jutra będzie obowiązywał nowy art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2015 r. poz. 1357 – dalej: u.k.k.). Zgodnie z nim w ciągu pierwszego roku firma pożyczkowa będzie mogła pobrać od konsumenta opłaty niewynikające z odsetek w wysokości maksymalnie 55 proc. wartości pożyczki (25 proc. początkowo oraz 30 proc. za rok umowy). Jeśli zaś okres spłaty będzie dłuższy niż 12 miesięcy, niezależnie od długości jego trwania, łączna suma pobranych pozaodsetkowych opłat nie będzie mogła przekroczyć 100 proc. wartości pożyczki.
– Zmiany do ustawy o kredycie konsumenckim stanowić będą nową jakość w zakresie udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich, w tym w zakresie ochrony konsumentów przed nadmiernymi kosztami takiego kredytowania – uważa Jacek Wiśniewski, radca prawny w kancelarii Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak.