Odmowa zapłaty kartą kredytową lub uzależnianie transakcji od wysokości rachunku to problemy z jakimi spotykają się konsumenci. Obowiązkiem sprzedawcy jest jednak poinformowanie klienta o istniejących obostrzeniach

Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia zapłaty kartą, pomimo że ma terminal POS? Jak informuje Federacja Konsumentów jest tak a możliwość, ale konsument powinie być jasno i wyraźnie o tym poinformowany, jeszcze przed dokonanie zakupów. Dość często spotykamy się z informacją sprzedawcy, że zapłata za zakupy kartą płatniczą może nastąpić tylko wtedy, gdy wartość zakupów wynosi co najmniej np.: 20 zł. Niestety przepisy prawa nie regulują szczegółowo tej kwestii. Niemniej możemy uznać, że taka praktyka jest sprzeczna z dobrymi obyczajami kupieckimi. Konsumentowi pozostaje jedynie omijanie tych sklepów, które stosują taką praktykę.

Inna natomiast jest sytuacja, gdy sprzedawca odmawia przyjęcia zapłaty konkretną kartą płatniczą. Otóż zarówno przepisy krajowe, jak i przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych kartą, zezwalają mu na takie działanie. Jeszcze niedawno organizacje płatnicze stosowały w umowach z akceptantami tzw. zasadę honorowania wszystkich kart danej organizacji. Oznaczało to, że sprzedawca, który przykładowo deklarował przyjmowanie płatności kartami Visa, musiał przyjmować płatności wszystkimi kartami Visa. Obecnie stawianie akceptantom takich wymogów jest zakazane, czyli przykładowo sprzedawca może postanowić, że będzie przyjmował tylko karty debetowe Mastercard, ale kredytowych już nie – bo mają wyższą opłatę interchange.

Co więcej, ustawodawca unijny w rozporządzeniu zakazuje narzucania sprzedawcom jakichkolwiek ograniczeń w decydowaniu, jakimi kartami chce przyjmować zapłatę. Dla nas konsumentów to bardzo niekorzystna zmiana. Może się okazać, że nigdy nie będziemy pewni, czy naszą kartą płatniczą zapłacimy za zakupy u danego sprzedawcy. Sprzedawca może też stwierdzić, że przyjmuje płatność tylko kartami debetowymi, bo są dla niego tańsze. Oczywiście sprzedawca powinien poinformować nas o tym, jakimi kartami przyjmuje płatność przy wejściu do sklepu i przy kasach.

Źródło: Federacja Konsumentów

Oprac. T.J.