Dziewięciu na dziesięciu bankowców jest zdania, że skutkiem wprowadzenia nowych obciążeń fiskalnych na banki będzie podwyższenie opłat za usługi bankowe, około połowa uważa zaś, że nastąpi redukcja zatrudnienia i spowolnienie akcji kredytowej, podał TNS Polska.

"Odpowiedzi bankowców jednoznacznie wskazują na negatywny wpływ nowych obciążeń fiskalnych na sektor. Ponad 90% bankowców uważa, że ich skutkiem będzie wzrost opłat za usługi dla klientów" - powiedział dr Marcin Idzik z TNS podczas konferencji prasowej.

Konsekwencją wskazywaną przez ponad połowę (53%) badanych jest redukcja zatrudnienia w bankach, a 45% bankowców jest zdania, że nowe obciążenia fiskalne wpłyną na spowolnienie akcji kredytowej.

Czterech na dziecięciu bankowców (43%) uważa też, że obniżeniu ulegną współczynniki wypłacalności banków. Ponad jedna trzecia (37%) wskazuje na obniżenie stabilności sektora bankowego, a co trzeci (30%) na redukcję kapitałów własnych banków.

Bankowcy ze 180 placówek bankowych ocenili także ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego na świecie w ciągu 3 lat. Co trzeci badany uważa, że prawdopodobieństwo takiego kryzysu jest wysokie lub bardzo wysokie, natomiast prawie jedna czwarta ma odmienne zdanie i twierdzi, że ryzyko wystąpienia kryzysu jest małe.