- Projekt powinien regulować wyłącznie skutki zastosowanych abuzywnych postanowień umów kredytowych, a nie definiować, co należy pod pojęciem tych klauzul rozumieć - uważa Barbara Garlacz, radca prawny z kancelarii Hervest Legal House.
Prezydent odrzucił projekt przygotowany przez stowarzyszenie „Stop bankowemu bezprawiu” i przedstawił własny. Jak pani ocenia tę decyzję?
Projekt przygotowany przez SBB został odrzucony przez Kancelarię Prezydenta z uwagi na wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją. Tymczasem jeśli projekt prezydencki będzie się rzeczywiście opierał na przedstawionych założeniach, to może on naruszyć utrwalone kanony prawa cywilnego. Projekt według założeń nie ogranicza się tylko do uregulowania skutków zastosowanych nieważnych postanowień umów kredytowych, lecz także ingeruje w system prawa cywilnego.