Strata banków z tytułu umorzenia kredytów frankowych wyniosłaby 21,9 mld zł, jeśli ustawa frankowa wejdzie życie w obecnej wersji - wynika z opinii KNF dla senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Do opinii dotarł DGP.

Z czego 18,7 mld to koszt umorzenia kredytów dla frankowiczów, a 3,2 mld zł to pozostałe koszty. KNF przeprowadził analizę na zlecenie szefa Komisji Kazimierza Kleiny.

"Trzeba pomóc frankowiczom, ale nie można robić tego bez odpowiedzialności za gospodarkę. Musimy także sprawdzić, czy nie byliby uprzywilejowani wobec kredytów złotych" - mówi senator Kazimierz Kleina. Dlatego poprosił od dodatkowe ekspertyz KNF.

Swoje opinie mają dostarczyć także NBP i MF. 24 sierpnia w sprawie tej ustawy ma się zebrać Komitet Stabilności Finansowej, później sejmowy projekt zaopiniuje senacka komisja, a 2 września na posiedzeniu mieliby zająć się nim senatorowie.