Senat przywróci poprzednie zapisy dotyczące podziału kosztów przewalutowania kredytów hipotecznych - powiedział senator Kazimierz Kleina z PO.

Przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych rozmawiał już na ten temat z partnerami z Komitetu Stabilności Finansowej. W trybie pilnym przygotowują oni analizę skutków przyjęcia poprawki SLD. Poprawki, która 90 procent kosztów przewalutowania kredytów hipotecznych przerzuca na banki.

"Sytuacja jest rzeczywiście bardzo poważna. Komisja budżetu i finansów publicznych będzie się zajmowała tą ustawą i raczej na pewno przywrócimy podział kosztów 50 na 50 procent pomiędzy banki i kredytobiorców. Pozwoli to uniknąć destabilizacji w systemie bankowym" - powiedział Kleina.

Podczas wczorajszego głosowania poprawkę SLD poparła cała opozycja i część posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kazimierz Kleina ocenia, że było to nieodpowiedzialne zachowanie związane z emocjami i z polityką. "Z tego głosowania widać jak racjonalne trzeba podejmować decyzje" - dodał senator.

leina powiedział, że Senat zajmie się ustawą 2 września, na następnym posiedzeniu. Wcześniej, pod koniec sierpnia , rozpatrzy ją komisja budżetu i finansów publicznych. Niewykluczone jest również wcześniejsze spotkanie Komisji.