Platforma Obywatelska łagodzi kryteria pomocy osobom, które mają kredyty mieszkaniowe w walucie obcej. Podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych posłowie tej partii wnieśli poprawkę zgodnie z którą z restrukturyzacji kredytu będą mogły skorzystać osoby, które zakupiły mieszkanie o powierzchni do 100 m2 i dom jednorodzinny o powierzchni do 140 m2. W projekcie ustawy przygotowanej przez PO wartości te wynosiły odpowiednio 75 i 100 m2.

"Wsłuchaliśmy się w słowa krytyki, że tak małych mieszkań już się nie kupuje" - powiedziała IAR Krystyna Skowrońska z PO. Przewodnicząca sejmowej komisji finansów publicznych dodała, że w ten sposób z ustawy, która daje możliwość przewalutowania kredytów hipotecznych oraz dokonania symetrycznego podziału kosztów tej operacji pomiędzy kredytobiorcę i bank będzie mogło skorzystać więcej osób.

Krystyna Skowrońska jest zdania, że poszerzenie kręgu osób, które skorzystają z przewalutowania kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w walucie obcej nie zwiększy kosztów zakładanych pierwotnie na 9 - 9,5 miliarda złotych. "Dzisiaj nie usłyszeliśmy przy tej poprawce ze strony Związku Banków Polskich, by ten koszt miałby być znacznie wyższy. Czyli ten szacunek, założony pierwotnie bardzo wysoko nie powinien ulec zmianie" - powiedziała przewodnicząca sejmowej komisji finansów publicznych.

Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu.