"Dla takich kredytów w określonych ramach, jeśli chodzi o wielkość nieruchomości, przewidujemy pomoc w postaci wsparcia dodatkowo do 1500 zł przez 2 lata. Ten nieoprocentowany kredyt będzie można spłacać w długim okresie po wygaśnięciu wsparcia" - dodał.

Powiedział, że w "pewnych warunkach" kredyt mógłby być umorzony, ale co do zasady byłaby to pomoc zwrotna.

"Środki pochodziłby ze składek banków na fundusz wsparcia dla kredytobiorców w trudnych warunkach" - dodał.