Dodał, że w sprawozdaniu znajdą się wnioski dotyczące zmiany ustawy o SKOK-ach, które m.in. mają wyeliminować naganne moralnie sytuacje dotyczące konfliktu interesów. Zdaniem posła, przykładem takiego konfliktu interesów było to, że prezes SKOK-ów był jednocześnie prezesem fundacji, której zlecał rozmaite zadania. Np. nakazywał podległym kasom przeprowadzanie szkoleń w tej właśnie fundacji. "To wymaga wprowadzenia ustawowego zakazu, bo tych konfliktów interesów w Kasach było więcej." - dodał Święcicki.

Przewodniczący podkomisji powiedział również, że pomimo wielu zaproszeń na posiedzenie podkomisji nie przyszedł senator Grzegorz Bierecki, twórca i współzałożyciel spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, tłumacząc się tym, że prowadzone jest w tej sprawie postępowanie prokuratorskie. "Szkoda, że się nie zjawi, bo na posiedzenie podkomisji przyjdzie sam prokurator, który powiedział już, że prowadzone są czynności wyjaśniające czy majątek fundacji, który powstał z majątku SKOK-ów nie powinien w nich pozostać"- powiedział Święcicki.

Do końca lipca podkomisja omówi również kwestię spółek medialnych, które powstały z pieniędzy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a które zdaniem posła prowadziły własną działalność polityczną, jak np. Tygodnik Podlaski.